12 oktober 2016

ZEN-festival update: Paul de Ruiter gaat voor energieleverend

Bijna energie neutraal, ofwel BENG. De komende jaren krijgen we steeds meer met het nieuwe begrip te maken. “Maar”, betoogt architect Paul de Ruiter, “bijna-energie neutraal is toch een beetje een glijdende schaal. Laten we de lat wat hoger leggen. Waarom niet echt energieneutrale gebouwen, oftewel ENG. Of beter nog, energieleverende gebouwen.”

Lees verder

18 oktober 2016

ZEN-festival update: ‘We zijn wel uitgeproeftuind’

De bouwsector heeft intussen alle energievarianten van zeer zuinige nieuwbouw wel onderzocht. ‘We zijn wel uitgeproeftuind’, zegt Laetitia Ouillet. De directeur strategic area energy aan de TU/e meent dat er tools moeten komen, waarmee zowel bouwende ontwikkelaars als energiebedrijven snel kunnen zien wat de meest voor de hand liggende energievoorziening is voor nieuwbouwprojecten.

Lees verder

21 oktober 2016

Publiekscampagne ‘Ik woon zen’ van start

Op 24 oktober is de bewustwordingscampagne ‘Ik woon zen’ officieel van start gegaan. ‘Ik woon zen’ is ontwikkeld om mensen aan het denken te zetten. Met een prikkelende video, online campagne en website worden de voordelen van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) onder de aandacht gebracht bij de consument.

Lees verder

17 juni 2016

Brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ met handige checklists

Goede communicatie tussen bouwer en bewoner is een onmisbare schakel bij zeer energiezuinige nieuwbouw. De brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ geeft daarvoor tips en aanbevelingen.

Lees verder
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties