14 oktober 2014

Lente-akkoord factsheet: Ontwikkelen van energiezuinige winkels

De EPC-aanscherping per 1 januari 2015 is een voldongen feit. Voor winkels blijkt dit een forse opgave.

Lees verder

2 oktober 2014

EPC in Staatsblad gepubliceerd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 26 september in het Staatsblad wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 laten publiceren. De aanscherping van de EPC is conform de afspraken in het Lente-akkoord.

Lees verder

29 september 2014

Gedifferentieerde isolatiewaarden toegelicht

De isolatiewaarden voor de dichte delen worden per 1 januari 2015 gedifferentieerd verhoogd: naar 4.5 m2K/W voor gevels en 6 m2K/W voor daken. De Rc voor vloeren blijft 3.5 m2K/W. Dit is op 26 september gepubliceerd in het Staatsblad.

Lees verder

16 september 2014

Update opnameprotocollen energielabel utiliteitsgebouwen

Na 1 juli 2014 moet ook voor elk nieuw opgeleverd utiliteitsgebouw een energielabel worden opgesteld. Dat mag alleen gebeuren door gecertificeerde bedrijven met vakbekwame EPB- en/of EPN-adviseurs.

Lees verder
Het Lente-akkoord heeft als doelstelling: 50% energiereductie voor de nieuwbouw in 2015. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties