15 februari 2015

Energielabel woningbouw: aanvullende FAQ’s voor projectontwikkelaars

Vanaf 1 januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. De invoering van het energielabel verloopt niet zonder problemen. Bekijk de antwoorden op veel gestelde vragen.

Lees verder

16 februari 2015

Prijswinnaars beter onderhoud balansventilatie bekend

Een papieren filterdoek op een rol die automatisch een paar slagen doordraait als het filter vervuild is. Een display op een zichtplek in huis waarop na drie maanden een rood lampje gaat branden, én tegelijk de hoogste stand van de ventilatie wordt geblokkeerd. Dat zijn de twee winnaars!

Lees verder

28 november 2014

Lente-akkoord brochure: Balansventilatie met wtw in de woningbouw

In de Lente-akkoord brochure “Balansventilatie met wtw in de woningbouw” zijn belangrijke leerpunten uit succesvolle projecten op een rijtje gezet.

Lees verder

13 november 2014

Vernieuwde Lente-akkoord factsheet ‘Drievoudig glas en bijpassende kozijnen’

Een gevel bestaat vaak voor 25 tot 40 procent uit glas. Om te komen tot energieleverende nieuwbouw moet het energieverlies via de schil worden beperkt. De transparante delen kunnen dan niet achterblijven.

Lees verder
Het Lente-akkoord heeft als doelstelling: 50% energiereductie voor de nieuwbouw in 2015. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties