9 september 2016

ZEN-festival update: Marketing van energiezuinige woningen

Een goed product is het halve werk. Maar ook de kunst van het verleiden speelt een belangrijke rol bij de marketing van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. En daar kunnen inzichten uit de gedragspsychologie een handje bij helpen.

Lees verder

12 september 2016

ZEN-festival update: Gestapelde bouw doet straks limbo-dans

Het ZEN-platform heeft uitgebreid onderzocht wat de BENG-eisen precies gaan betekenen voor gestapelde bouw. Bezoek tijdens het ZEN-festival de sessie ‘Alles over BENG en gestapelde bouw’ en hoor van André Kruithof (Adviseur Energie en Duurzaamheid Nieman RI) welke ideeën u morgen al kunt toepassen in uw eigen hoogbouw-project.

Lees verder

8 juli 2016

Eindrapport BENG voor gestapelde bouw

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft in opdracht van het Lente-akkoord onderzoek verricht naar het effect van BENG-eisen voor gestapelde bouw. Om het effect van de eisen aan de BENG-indicatoren te kunnen beoordelen zijn door de deelnemers van de ZEN themagroep Gestapelde Bouw vijf gestapelde praktijkprojecten aangedragen.

Lees verder

17 juni 2016

Brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ met handige checklists

Goede communicatie tussen bouwer en bewoner is een onmisbare schakel bij zeer energiezuinige nieuwbouw. De brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ geeft daarvoor tips en aanbevelingen.

Lees verder
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties