21 november 2014

Wat is uw idee voor verbetering van onderhoud van balansventilatie?

In steeds meer huizen wordt balansventilatie toegepast. Een goed en gezond systeem, maar het vergt wel onderhoud. Heeft u een idee om ervoor te zorgen dat bewoners (kopers en huurders) elk kwartaal de filters reinigen en deze elk halfjaar laten vervangen?

Lees verder

13 november 2014

Vernieuwde Lente-akkoord factsheet ‘Drievoudig glas en bijpassende kozijnen’

Een gevel bestaat vaak voor 25 tot 40 procent uit glas. Om te komen tot energieleverende nieuwbouw moet het energieverlies via de schil worden beperkt. De transparante delen kunnen dan niet achterblijven.

Lees verder

13 november 2014

Lente-akkoord brief over EPC-aanscherping woongebouwen

Op dinsdag 11 november hebben de gezamenlijke Lente-akkoord partijen een brief gestuurd naar minister Blok over de EPC-aanscherping voor appartementsgebouwen.

Lees verder

13 november 2014

Brochure ‘Bouwen aan een goede schil’ herzien en herdrukt

Energiezuinig en comfortabel wonen begint bij een goede gebouwschil: thermisch isolerend, kierdicht en zonder koudebruggen.

Lees verder
Het Lente-akkoord heeft als doelstelling: 50% energiereductie voor de nieuwbouw in 2015. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties