28 november 2014

Lente-akkoord brochure: Balansventilatie met wtw in de woningbouw

In de Lente-akkoord brochure “Balansventilatie met wtw in de woningbouw” zijn belangrijke leerpunten uit succesvolle projecten op een rijtje gezet.

Lees verder

21 november 2014

Wat is uw idee voor verbetering van onderhoud van balansventilatie?

In steeds meer huizen wordt balansventilatie toegepast. Een goed en gezond systeem, maar het vergt wel onderhoud. Heeft u een idee om ervoor te zorgen dat bewoners (kopers en huurders) elk kwartaal de filters reinigen en deze elk halfjaar vervangen?

Lees verder

13 november 2014

Vernieuwde Lente-akkoord factsheet ‘Drievoudig glas en bijpassende kozijnen’

Een gevel bestaat vaak voor 25 tot 40 procent uit glas. Om te komen tot energieleverende nieuwbouw moet het energieverlies via de schil worden beperkt. De transparante delen kunnen dan niet achterblijven.

Lees verder

14 oktober 2014

Lente-akkoord factsheet: Ontwikkelen van energiezuinige winkels

De EPC-aanscherping per 1 januari 2015 is een voldongen feit. Voor winkels blijkt dit een forse opgave.

Lees verder
Het Lente-akkoord heeft als doelstelling: 50% energiereductie voor de nieuwbouw in 2015. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties