12 oktober 2021

Hoe kun je als gemeente de BENG-eisen verder aanscherpen?

Als de Omgevingswet ingaat, kunnen gemeenten lokaal strengere eisen stellen aan BENG. Leidt dat ook tot minder CO2-uitstoot? Tijdens een webinar op 5 oktober 2021 gaven experts een toelichting op de verbanden tussen energieprestatie, oververhitting en de milieueffecten.

Lees verder

30 september 2021

Lente-akkoord Eindcongres: terugblikken op een succesvol programma

In de niet bepaald energiezuinige maar toch duurzame Prins Maurits-kazerne in Ede komen op 28 september ‘21 ruim honderd mensen bij elkaar voor een feestje. Het is de laatste bijeenkomst van het Lente-akkoord, waar dertien jaar lang energiezuinige nieuwbouw centraal stond.

Lees verder

8 oktober 2021

Samen verder na het Lente-akkoord – blik op de toekomst

Op 28 september kwamen de deelnemers aan het Lente-akkoord ZEN platform voor de laatste keer bij elkaar. Tijdens het afsluitende congres werd er teruggeblikt, maar er werd ook vooruitgekeken naar nieuwe opgaven: circulair bouwen, industrialisatie, natuurinclusiviteit en energieleverende nieuwbouw.

Lees verder

8 juli 2021

Scherpere eis voor BENG 1 heeft wisselende effecten

Kun je de eis voor BENG 1 aanscherpen en daarmee sneller tot CO2-vrije nieuwbouw komen? Sommige gemeenten overwegen dat. In samenwerking met de themagroep Optimalisering BENG 1 van het Lente-akkoord/ZEN hebben W/E adviseurs en Nieman RI een aantal nieuwbouwprojecten doorgerekend.

Lees verder
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties