5 februari 2019

Eerste inzichten uit Lente-akkoord onderzoek BENG-eisen

In opdracht van het Lente-akkoord is Nieman RI bezig met het doorrekenen van de consequenties van de concept-geadviseerde BENG-eisen voor de woningbouw. De eerste resultaten en nieuwe inzichten zijn besproken in de BENG-themagroep van het ZEN platform.

Lees verder

11 januari 2019

De oogst van 10 jaar Lente-akkoord

De brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB trekken gezamenlijk al 10 jaar de uitvoering van het Lente-akkoord (zeer) energiezuinige nieuwbouw. In die 10 jaar is de tijdgeest behoorlijk veranderd. 

Lees verder

14 december 2018

ZEN Platformbijeenkomst op 19 februari

Op dinsdag 19 februari aanstaande is er weer een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Deze keer is er uiteraard extra aandacht voor de BENG-norm en -eisen.

Lees verder

28 november 2018

Bang voor BENG?

“De vorige week gepresenteerde concept-grenswaarden worden door koplopers in de sector nu omschreven als ‘slappe hap’. Tijd voor nuance, duiding en advies.”

Lees verder
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties