16 april 2019

ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni

Op dinsdag 18 juni aanstaande is er weer een ZEN Platformbijeenkomst, met deze keer speciale aandacht voor gezondheid, comfort en monitoring. Met medewerking van o.a. Klimaatgarant, Stroomversnelling, Hoedemakers Bouwbedrijf en Ter Steege Advies & Innovatie.

Lees verder

7 juni 2019

ZEN factsheet ‘Warmtenetten in BENG’

Een warmtenet kan bij woningbouw helpen om aan BENG te voldoen. Maar dan moet zo’n net wel hernieuwbare warmte leveren. Als een woning daarop wordt aangesloten, is BENG makkelijk haalbaar. Wanneer de bron echter onvoldoende hernieuwbaar is, is het moeilijk, zo niet onmogelijk om daarmee aan BENG te voldoen.

Lees verder

8 maart 2019

BENG-update van Harm Valk integraal op YouTube

In november 2018 zijn de nieuwe concept-geadviseerde BENG-eisen bekendgemaakt. Wat zijn de consequenties voor de nieuwbouw van woningen? In opdracht van het Lente-akkoord heeft Nieman RI twaalf praktijkprojecten doorgerekend. De presentatie die Harm Valk op 19 februari gaf n.a.v. dit onderzoek is in zijn geheel te bekijken op YouTube.

Lees verder

28 februari 2019

Lente-akkoord reactie op BENG-eisen

Vanaf 2020 gelden er BENG-eisen voor nieuwbouwwoningen. Op de concepteisen konden belanghebbenden tot 2 maart reageren via de internetconsultatie Wijzigingen Bouwbesluit 2012 BENG 2020. De Lente-akkoord partijen hebben gezamenlijk een reactie ingediend.

Lees verder
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties