6 februari 2017

Lente-akkoord brochure: Woningbouw volgens BENG – Do’s en don’ts

In deze nieuwste Lente-akkoord publicatie wordt het BENG-stelsel toegelicht en zijn de belangrijkste do’s en don’ts beschreven. De brochure bevat de belangrijkste leerpunten uit de rapporten van Nieman RI en DGMR en veel praktijkvoorbeelden.

Lees verder

24 januari 2017

ZEN-platformbijeenkomst op dinsdag 7 maart

Tijdens de ZEN Platform-bijeenkomst op 7 maart bespreken we onder andere de stand van zaken rond BENG, gasloze nieuwbouw, ontwikkelingen en ervaringen rond de oplevertoets als kwaliteitsborging voor de bouw en het NOM-keur label van Vereniging Stroomversnelling. Verder komt het perspectief van de bewoner uitgebreid aan bod.

Lees verder

13 januari 2017

Eerste ZEN project opgeleverd

Bijna energieneutraal met de bewoner als uitgangspunt. Dat laat woningcorporatie Vivare zien, met het eerste opgeleverde ZEN woningproject. De woningen voldoen nu al aan BENG. Er is veel aandacht voor bewonerscomfort. De komende tijd gaat Vivare met de bewoners de ervaringen monitoren.

Lees verder

16 december 2016

Energienota Check maakt EPC voor bewoners begrijpelijk

Energieprestatiescores als EPC en BENG zijn interessante gegevens voor professionals. Voor de woonconsument zijn het vaak nietszeggende getallen. Om de energieprestatie van nieuwbouwwoningen voor bewoners tastbaar te maken, ontwikkelde DGMR in samenwerking met het Lente-akkoord de Energienota Check.

Lees verder
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties