15 juni 2018

Inspirerende praktijkvoorbeelden op ZEN Platformbijeenkomst

Op 12 juni kwamen op buitenplaats Sparrendaal in Driebergen ruim 70 mensen bijeen voor een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Dat betekende bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen rond de BENG-regelgeving, en inspirerende voorbeeldprojecten bespreken.

Lees verder

3 april 2018

Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!

Op 29 maart komen maar liefst 320 professionals bijeen in het monumentale Fort Voordorp in Utrecht om te discussiëren en te leren over aardgasvrije nieuwbouw. De timing is perfect. Omstreeks 14.00 dringt het nieuws door dat de gaskraan in Groningen in 2030 helemaal dichtgaat.

Lees verder

29 maart 2018

ZEN Brochure: Zeer energiezuinige nieuwbouw zonder aardgas

In de ZEN brochure Alternatieven voor aardgas zijn de vijf opties voor een aardgasvrije nieuwbouwwoning beschreven en met elkaar vergeleken: de pluspunten, minpunten, investering en jaarlasten. Het is een praktische handreiking voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en andere bouwprofessionals.

Lees verder

24 november 2017

ZEN-factsheet over MPG: ‘Op weg naar circulaire woningbouw’

De Milieuprestatie Gebouw (MPG) geeft per gebouw aan wat de milieueffecten zijn van het gebruik van (bouw)materialen en installaties. Daarbij is voor nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2018 de wettelijke eis gesteld op maximaal € 1 per m2 bvo per jaar.

Lees verder
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties