10 november 2009

Themabijeenkomst Groenfinanciering, 10 november 2009, Amsterdam

De nieuwe Groenregeling is op een haar na gereed. Wat is er veranderd ten opzichte van de oude regeling? Wat kan deze Groenregeling betekenen voor de financiering van bouwprojecten? Hoe kunnen kopers en afnemers gebruik maken van een groene hypotheek? In het kader van het Lente-akkoord boog een twintigtal deelnemers aan de themabijeenkomst zich over deze vragen.

De Groenregeling uit 1995 is in 2009 vernieuwd. Deze regeling sluist met succes spaargeld van particulieren met een rentevoordeel naar tal van groene projecten op het gebied van landschap, natuur, landbouw en duurzaam bouwen. Kernpunt is dat van de 125 tot 150 criteria waarop een bouwproject voorheen werd getoetst er nog maar twee of drie overblijven. In elk geval wordt het gebruik van FSC-hout verordonneerd en moet de EPC-waarde van de woning maximaal 65 % van de waarde uit de Bouwbesluit bedragen. Waar mogelijk moet het hemelwater worden afgekoppeld van het riool. Als gevolg van de vernieuwing verwacht Rabobank meer duurzaam gebouwde projecten die gebruik zullen maken van de Groenregeling. Download hier het volledige verslag van de bijeenkomst.

Op 14 december is de regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Pas wanneer de opmerkingen uit de Tweede Kamer zijn verwerkt en het door de Eerste Kamer is goedgekeurd, treed de regeling in werking. Dit zal waarschijnlijk in de eerste maanden van 2010 zijn.

Hieronder vindt u de presentaties van:

  • Just van Lidth de Jeude – Ministerie van VROM
  • Huub Keulen en Hans Rouwenhorst – Rabo Groen Bank

(U kunt de presentaties ook downloaden. Klik daarvoor linksonderin het diascherm op ‘menu’.)

View more presentations from lenteakkoord.
View more presentations from lenteakkoord.
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties