11 december 2009

Themabijeenkomst Energiezuinige kantoren bij hergebruik, 11 december 2009, Westraven Utrecht

In het kader van het Lente-akkoord vond er op vrijdag 11 december een themabijeenkomst plaats over energiezuinige kantoren bij hergebruik. Voor deze bijeenkomst waren wij te gast in het vernieuwde kantoor van Rijkswaterstaat: Westraven in Utrecht.

Hergebruik van kantoren is nodig om leegstaande gebouwen een nieuwe toekomst te geven. Om dit energiezuinig te doen, kan een ontwikkelaar of ontwerper gebruik maken van de Toolkit Duurzame Kantoren. Hierin staan handvatten om tot een goed concept te komen.

Een belangrijk inzicht is, dat een hoge energieprestatie niet zomaar achteraf is te realiseren door energie-efficiënte installatietechniek. Een goed resultaat begint met een goed proces waarbij duurzaamheid vanaf het begin van het ontwerpproces tot en met de gebruiksfase is geborgd. Verder is het cruciaal om de mogelijkheden die de omgeving biedt, in kaart te brengen en te integreren in het gebouwontwerp.

De energieprestatie is weliswaar belangrijk, maar slechts één van de aspecten die de duurzaamheid van een gebouw bepalen. Andere aspecten zijn water en grondstoffengebruik, maar vooral ook de belevingskwaliteit en de prijs. De directe en indirecte opbrengsten zijn echter nog niet tot twee cijfers achter de komma bekend. Wel groeit de vraag van beleggers naar duurzaam vastgoed onontkoombaar.

Het herontwikkelde gebouw van Rijkswaterstaat, Westraven te Utrecht is van dit alles een mooi voorbeeld. Het gebouw is volledig op de omgeving ontworpen, zowel voor wat betreft licht en energiestromen als voor wat betreft de belevingswaarde. Met herontwikkeling van het bestaande gebouw zijn sloopkosten en materiaalgebruik beperkt gebleven. Bovendien is de prijs van het vernieuwde gebouw markconform in de regio. Het verblijfsklimaat is zeer aangenaam en het gebouw zelf vormt een aantrekkelijke icoon bij de zuidwestelijke entree van Utrecht.

Download hier het volledige verslag van deze bijeenkomst.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties