12 mei 2011

Studiemiddag Kosten en opbrengsten milieulabels nieuwbouwkantoren

Samenvattende conclusies:

  • Milieulabels zijn in opmars, BREEAM (en de Amerikaanse variant LEED) lijkt duurzaamheid in de meeste facetten en omvang te schatten.
  • De kosten van certificering voor BREEAM en LEED zijn niet gering en lijken voorlopig vooral weggelegd voor grotere, prestigieuze projecten. Wellicht kunnen de kosten dalen als de milieulabels meer gemeengoed worden.
  • Duurzaamheid moet renderen, volgens Triodos bank zijn duurzaamheid en rendement “twee glazen in dezelfde bril
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties