14 juni 2011

Studiemiddag Kosten en opbrengsten milieulabels bestaande kantoren

Samenvattende conlusies

  • Het lijkt er volgens DTZ Zadelhoff op dat duurzame kantoren steeds meer de standaard worden. Duurzaamheid is uit de morele sfeer getrokken. Niet-duurzaam vastgoed zal steeds meer worden ‘gestraft’ met een lagere bezettingsgraad, lagere huuropbrengsten en een geringe eindwaarde;
  • Vooral de schrikbarende leegstand van oude kantoorpanden en de mogelijke afwaardering ervan kunnen verduurzaming in de kaart spelen;
  • Energiekosten blijven de belangrijkste trigger voor verduurzaming van bestaande kantoren. Vooral een energielabelsprong van B naar A of A+ doet de waarde van het pand toenemen, aldus DTZ Zadelhoff;
  • Ook binnenklimaat (gezondheid, comfort, ziekteverzuim) lijkt te kunnen uitgroeien tot een verduurzamingsfactor;
  • Daarvoor is het wel zaak om naast de kosten zoveel mogelijk opbrengsten van duurzame investeringen in harde euro’s uit te drukken. Daarbij gaat het om traditionele vastgoedparameters als rendement, bezettingsgraad, eindwaarde, en huuropbrengst, maar ook om (dalende) energiekosten, minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit;
  • Een duurzaamheidsscan door taxateurs geeft een eerste indruk van de situatie van een pand;
  • Milieulabels kunnen helpen verbeteringen voor duurzaamheid inzichtelijk te maken. Het energielabel is vooral op energie gefixeerd, BREEAM en LEED omvatten vrijwel alle aspecten van het duurzaamheidsspectrum;
  • Niettemin is de precieze toerekening van meerkosten voor duurzaamheid nog niet eenvoudig. Een nieuwe gevel voor een te herbestemmen kantoorgebouw dient naast een duurzaamheidsdoel ook een esthetisch doel;
  • Locatie, oriëntatie en aanwezigheid van voorzieningen als OV, stadsverwarming geven een te herbestemmen kantoorpand vanzelf een voorsprong.

Download het verslag Studiemiddag Kosten en opbrengsten milieulabels bestaande kantoren.

U kunt hieronder de presentaties van de sprekers bekijken of downloaden.
(De heer Berkhout was helaas verhinderd, maar heeft zijn eerdere presentatie beschikbaar gesteld.)

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties