15 november 2011

Discussiebijeenkomst nieuwe Energieprestatienorm Gebouwen

Samenvattende conclusies

  • De nieuwe EPG is technisch verbeterd maar daardoor nog complexer geworden, wat in veel gevallen een aparte deskundige vergt om de EPC voor een woning of gebouw uit te rekenen.
  • De nieuwe EPG staat twintig procent minder ver van de werkelijkheid af dan zijn voorganger. Macrocijfers over ventilatiegedrag en stookgedrag ontbreken nog door gebrek aan grootschalig onderzoek.
  • Voorlopige berekeningen met de nieuwe EPG laten zien dat zowel bouwkundige als installatietechnische technieken over het algemeen gelijk of minder gewaardeerd worden dan in de oude EPN. Het zal dus in 2012 meer maatregelen vergen om de scherpe eis van 0,6 voor woningen te halen.
  • Als de EPC in 2020 wordt verscherpt tot nul, wordt het halen ervan een mission impossible, zo lijkt het nu nog. Dit heeft consequenties voor de strategie van het Lente-akkoord dat immers in 2020 naar energieneutrale, dus EPC 0 – nieuwbouwwoningen streeft.
  • Naast energiebesparende maatregelen worden de energieopwekkende aspecten van een gebouw belangrijker.
  • De toerekening van bouwkundige maatregelen als isolatie is in de nieuwe EPG vergelijkbaar is met de oude EPN. Ook douchewarmteterugwinning en zonneboilers worden ongeveer gelijk gewaardeerd.
  • Installaties blijven belangrijk. PV wordt positiever gewaardeerd in de nieuwe norm. De extra hulpenergie, bv. voor (warmte) pompen of koelapparatuur telt zwaarder mee dan voorheen. De meeste wijzigingen betreffen de ventilatie.
  • De invloed van collectieve systemen is nog grotendeels onbekend.
  • Gezien de complexiteit van de EPG lijkt er behoefte aan een simpeler systeem dat onder meer potentiële besparing in euro’s, afschrijving, extra hypotheekopties van maatregelen toont. Woonconsumenten en gebruikers zijn daar meer gevoelig voor.

Downlad het verslag van de discussiebijeenkomst nieuwe Energieprestatienorm Gebouwen.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties