15 september 2009

Expertmeeting Hybride EPC

Op 15 september 2009 belegden de partners van het Lente-akkoord en de Noordelijke Provincies samen een expertmeeting. Onderwerp van de ontmoeting was het door de Noordelijke Provincies ontwikkelde Hybride EPC, waarmee de isolatie van een schil beter gewaardeerd kan worden. De conclusie van de expertmeeting is dat de deelnemers van de expertmeeting de Hybride EPC niet omarmen, omdat deze de schilmaatregelen overwaarderen. De deelnemers willen een waardering die recht doet aan de werkelijke besparing.

Klik hier om het verslag van de expertmeeting te downloaden.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties