Themagroep Bewonerscommunicatie

Door de toename van complexe technieken in woningen wordt bewonerscommunicatie en koper begeleiding belangrijker.  Veel bedrijven werken al aan het verder professionaliseren van de bewonerscommunicatie en kopersbegeleiding. In de themagroep Bewonerscommunicatie bespreken we de meest recente ervaringen en ontwikkelingen.

De ZEN-themagroep Bewonerscommunicatie gaat niet over communicatie die nodig is voor een aankoopbeslissing of medewerking aan een renovatietraject. Het gaat om de communicatie, na verkoop of verhuur, die nodig is voor een goed gebruik van de woning. Het gaat ook niet om uitleggen van de techniek, maar eerder om het omgaan met die techniek. Hoe speel je daarop in? We zoeken goede voorbeelden: denk aan bewonersavonden, energiecoaches, digitale hulpmiddelen, etc. en bespreken uw ervaringen hiermee.

Hoe ver gaat de rol van een ontwikkelaar of bouwbedrijf? We zoeken ook voorbeelden van bedrijven die na oplevering langjarige service- en onderhoudscontracten aanbieden, of op andere manieren hun kopers ontzorgen.

Henk Bouwmeester (tekstschrijver) verwerkt de input uit deze themagroep tot een factsheet over bewonerscommunicatie met daarin opgenomen do’s en don’ts. U kunt hier al een eerste versie van de factsheet lezen.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties