Stichting KERN cursus: Rekenen met de nZEB-tool

KoloniewoningStichting KERN biedt cursussen aan op het gebied van energetisch renoveren en bouwen. Deze zijn maatwerk, opgebouwd in modules en omvatten het gehele spectrum van onderwerpen om te komen tot (bijna) energieneutrale gebouwen.

De bouw en installatietechniek is veranderd en verandert verder. Hoe je nieuwe vaardigheden aanleert en toepast zoals duurzaam bouwen en integraal samenwerken, is een grote uitdaging voor de markt. Er zijn vakmensen nodig die zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid nemen en participeren in efficiënte samenwerkingsvormen om kwalitatief hoogwaardig duurzaam bouwen mogelijk maken. Zulke mensen opleiden is één van de doelen van KERN.

De opleidingen en cursussen van KERN hebben een flexibele modulestructuur. Je stelt je opleiding naar eigen inzicht samen. Dus je volgt altijd de opleiding die past bij jouw vermogens en interesses.
Vanaf medio januari 2016 is de nZEB-tool beschikbaar voor de Nederlandse markt. Dit is de internationaal gerenommeerde energiebalansberekening voor zeer energiezuinige gebouwen. Stichting KERN is zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling en introductie van de nZEB-tool in ons land. Wie meer wil weten van wat naar verwachting de nieuwe nationale ontwerpberekening wordt voor zeer energiezuinig bouwen, is bij KERN aan het juiste adres. KERN heeft 3 cursussen ontwikkeld om aan de slag te gaan en er mee te leren werken.

Zelf aan de slag en leren werken
Tweedaagse cursus waarin je leert werken met de nZEB-tool. Na de introductie van de opbouw en de mogelijkheden van de tool word je door de tabbladen geleid. Hierbij leer je de samenhang kennen van de energetische aspecten en werkbladen en leer je praktisch hoe je de tool kunt gebruiken. De cursus gaat ook in op de speciale tabbladen voor de Nederlandse aanpak van energiezuinige bouw, bijvoorbeeld 0-op-de-meter. Tijdens deze modules heb je een eigen computer met geïnstalleerd Excel-programma nodig.

Leerdoelen
Na afronding van deze modulereeks ben je in staat om zelfstandig eenvoudige berekeningen met het nZEB-tool uit te voeren en heb je kennis van de beschikbare informatiebronnen zoals handboek en internet. Daarmee breng je de energiebalans van meer complexe gebouwen betrouwbaar in beeld.

Cursusdata
4 en 9 februari 2016

Meer informatie en aanmelden

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties