Bouwforum cursus: Masterclass verbeterde kwaliteitsborging

toezichtVerbeterde Kwaliteitsborging is een onderwerp dat momenteel volop in de publieke belangstelling staat. Onderzoeken naar de mogelijkheden ervan zijn uitgevoerd, kwartiermakers zijn aan de slag om Nederland voor te bereiden op de implementatie en ook in de Tweede Kamer staat het onderwerp regelmatig op de agenda. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft inmiddels een wetsvoorstel gepubliceerd voor een nieuw stelsel rondom de vergunningplicht voor het bouwen.

Kern van dat wetsvoorstel is een sterkere positie van de consument en bouwpartijen die staan voor hun eigen werk zonder dat de gemeente meekijkt. Met deze infosessie wordt u bijgepraat over de stand van zaken en over de gevolgen voor uw organisaties aan de hand van een tweetal invalshoeken:

  • Wat betekent het nieuwe stelsel voor u?
  • Hoe kunt u kwaliteitsborging oppakken?

Eerst wordt stilgestaan bij de huidige stand van zaken. Na een korte terugblik nemen we u mee in de meest recente en te verwachten ontwikkelingen. We willen vooral ook de praktische consequenties van deze wijziging laten zien.

We gaan in op de vraag hoe u in de toekomst een vergunning krijgt, welke eisen er worden gesteld aan instrumenten voor kwaliteitsborging en welke keuzen u in het proces heeft. Verder staan we stil bij de noodzakelijke afstemming tussen opdrachtgevers, bouwers en gemeenten, met name als het gaat om brand, omgevingsveiligheid en hinder tijdens de bouw. En staan we stil bij de veranderende rol van de bouwer: registratie van risicovolle keuringsitems en de opzet van het ‘as built dossier’ als benodigde bewijslast om aan te tonen dat je gebouw bij oplevering voldoet aan de gestelde eisen.

Onderwerpen

  • Verbeterde Kwaliteitsborging in de bouw
  • Aansprakelijkheid en oplevering
  • Kwaliteitsbewaking in ontwerp en uitvoering
  • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
  • Omgevingsvergunning voor het bouwen
  • Onderwerpen op verzoek: uw vragen!

Prijs
Masterclass, € 75,00 Per persoon, exclusief BTW en eventuele parkeerkosten.

Docenten
Ing. J.J.P. van Dalen (Nieman RI)

Datum, tijd en locatie
30 maart 2016   –   15.00 – 17.00, Utrecht

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties