19 april 2011

Rondetafelgesprek Grootschalige warmtelevering

Er is niet één uniforme strategie voor de aanleg van een grootschalig warmtenet. Veel hangt af van de lage temperatuur of hoge temperatuur warmtevraag van de woning, het gegeven of er al een warmte-infrastructuur in de buurt is en de dichtheid van de bebouwing. De succesvolle warmtenetten in Amsterdam en Rotterdam lijken te bewijzen dat bestaande netten in dichtbebouwd gebied met veel bestaande woningen met grote eigenaars als corporaties meer kans van slagen hebben dan in een kleinschalige nieuwbouwwijken met lagere dichtheid.

Op 19 april 2011 spraken in Rotterdam Rob Kemmeren (Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam), Paul Dielissen, Wouter Verhoeven (Klimaatbureau gemeente Rotterdam Rotterdam), Onno Dwars (Volker Wessels Vastgoed), Hendrik-Jan Bosch (Ontwikkelingsbedrijf gemeente Rotterdam) en Claudia Bouwens (Lente-akkoord) elkaar over grootschalige warmtelevering. Het  verslag van dit gesprek is gemaakt door René Didde. Download het verslag Rondetafelgesprek Grootschalige warmtelevering.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties