22 april 2010

BOUWEN AAN EEN GROENE TOEKOMST

Het Lente-akkoord is letterlijk bouwen aan een groene toekomst. Het adagium is te zorgen dat je bouw- of ontwikkelingsbedrijf het kan bouwen, het wil bouwen en te zorgen dat de klant het kan kopen en wil kopen. Op alle vier deze pijlers werden op 22 april, exact twee jaar na ondertekening van het Lente-akkoord, vier workshops georganiseerd.

  • De workshop Conceptueel bouwen leverde tientallen duurzame concepten op die het mogelijk maken dat het bedrijf het kan bouwen; prefab bouw paart hoge energie-efficiënte aan optimale keuzevrijheid voor de woonconsument.
  • De workshop De klant verleiden liet zien waarop een bedrijf moet letten om een groene woning te willen verkopen. Er zijn tien slimme tips beschikbaar.
  • De workshop Woonlasten maakte duidelijk dat een woonconsument de groene woning ook werkelijk kan kopen wanneer de woonlasten dalen door een dalende energierekening. Kernpunt is dat niet langer louter op de hypotheeklasten wordt gefixeerd
  • De workshops Bewonersgedrag en ook die van De klant verleiden toonden tips die helpen stimuleren dat de woonconsument de groene woning ook wil kopen. Concrete feedback en energiebesparing ‘leuk’ maken zijn daarbij leidraad.

Downloads:
Volledig verslag van de bijeenkomst.

Presentaties:

Inleiding Bouwen aan een groene toekomst
De klanten verleiden
Conceptueel Bouwen
Energiezuinige Nieuwbouw – Woonlasten voor huurder en koper
Interventies gericht op gedrag

congres groene toekomst 030


congres groene toekomst 052

congres groene toekomst 044 def

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties