25 juni 2009

Themabijeenkomst Gezond en Zuinig Binnen,25 juni 2009, Amersfoort

Hoe realiseert u energiezuinige, gezonde, comfortabele en betaalbare woningen? Hoe staat het met het binnenmilieu in recent opgeleverde nieuwbouwwoningen? Hoe kunt u ervoor zorgen dat bestaande praktijkproblemen in de toekomst worden getackeld? Deze vragen kwamen op 25 juni aan bod. Gedurende de middag werd een zevental aanbevelingen gehoord. De bijeenkomst, georganiseerd door de VROM-Inspectie in samenwerking met NEPROM in het kader van het Lente-akkoord, krijgt in het najaar een vervolg.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.

Hieronder vindt u de presentaties van:

  • Claudia Bouwens (Programmabegeleider Lente-akkoord)
  • Erik Kool (VROM inspectie)
  • Fred Woudenberg (GGD Amsterdam)
  • Ron van den Brink (Dura Vermeer) & Dries Noordman (Itho B.V.)
  • Erik Heuveln (VLA)
  • Jac Vries (VBM Ontwikkeling)

(U kunt de presentaties ook downloaden. Klik daarvoor linksonderin het diascherm op ‘menu’.)

View more presentations from lenteakkoord.

View more presentations from lenteakkoord.

View more presentations from lenteakkoord.

View more presentations from lenteakkoord.

View more presentations from lenteakkoord.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties