25 mei 2010

Discussiebijeenkomst Financieringsconstructies voor warmtepompen

Een individuele warmtepomp is een energiezuinige manier om woningen te verwarmen en te koelen. De techniek is bekend en wordt in het buitenland veelvuldig toegepast. Ook in Nederland neemt de populariteit van het systeem toe. Om woningen te bouwen met een EPC van 0,6 tot 0,4 is een warmtepomp kosteneffectief. Zolang de vereiste EPC echter nog op 0,8 staat, moeten de voordelen van een warmtepomp worden afgewogen met een traditionele HR-ketel. Dan blijkt dat een warmtepomp weliswaar tot lagere woonlasten leidt, maar een hogere investering vergt. De kosten gaan voor de baten uit. Niet iedereen kan of wil die investering doen. Vooral voor starters is dat soms niet haalbaar.

Er zijn mogelijkheden om warmtepompen toch financierbaar te maken. De ontwikkelaar kan een deel van de investering voor eigen rekening nemen of kan proberen via subsidie een onrendabel deel weg te nemen. Sommige banken zijn bereid de financieringsruimte te vergroten wanneer een woning aantoonbaar energiezuinig is. Onder bepaalde voorwaarden is een groene hypotheek mogelijk. De ontwikkelaar kan er ook voor kiezen om het warmtepompsysteem buiten de eigendom van de woning te houden en aan de bewoner te verhuren.

Beide financieringsvormen (koop en huur) hebben voor- en nadelen. Het hangt af van de specifieke kenmerken van het project, de wensen en mogelijkheden van de ontwikkelaar en de wensen en mogelijkheden van de consument welke constructie voorkeur geniet. In alle gevallen is het belangrijk om de consument een transparant model aan te bieden. Wanneer het systeem met de woning wordt verkocht, is dat automatisch het meest transparant. De koper geniet dan alle lusten en lasten. Wanneer het systeem wordt verhuurd, moet de leverancier goed uitleggen uit welke elementen de huurprijs precies uit is opgebouwd.

Download het hele verslag Discussiebijeenkomst Financieringsconstructies voor warmtepompen

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties