28 juni 2010

Discussiebijeenkomst Energiecalculator voor nieuwbouwwoningen

Energiezuinige woningen bouwen is één, ze verkopen is iets anders. Het inzichtelijk maken van de woonlasten, in het bijzonder de energierekening bij de verkoop of verhuur is een van de oplossingen om de marktvraag te stimuleren. Potentiële kopers of huurders krijgen in harde euro’s voorgeschoteld wat ze maandelijks aan energielasten betalen als ze een energiezuinige woning betrekken. Zeker nu banken meer en meer overwegen om in geval van een energiezuinige woning een hoger hypotheekkrediet te verstrekken, kan er beweging op de markt ontstaan.

Er is daarvoor wel dringend behoefte aan objectieve meetinstrumenten. De E-calculator is zo’n meetinstrument om de energielasten van de betreffende woning inzichtelijk te maken. Maandag 28 juni ontmoette een twintigtal vertegenwoordigers van bouwondernemers  en projectontwikkelaars elkaar in het kader van een discussiebijeenkomst van het Lente-akkoord. Neprom-directeur Jan Fokkema leidde de discussie in het hoofdkantoor van AM in Nieuwegein.

Download het Verslag Discussiebijeenkomst Energiecalculator voor nieuwbouwwoningen

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties