28 oktober 2010

Verslag Excursie Columbuskwartier Almere-Poort

(door Agentschap NL)

Eerste seriematige nieuwbouw van passiefwoningen

Hoe kun je op een goede en effectieve manier energiezuinige woningen ontwikkelen in een moeilijke markt? Op donderdag 28 oktober gingen ontwikkelaars, architecten, corporatiemedewerkers en ambtenaren op excursie naar het Columbuskwartier in Almere Poort. Daar realiseerden De Vijfde Stad VOF en Woningstichting GoedeStede 103 passiefhuiswoningen in de sociale huursector.

Bekijk op youtube.com een filmpje over de Passiefhuizen.

De excursie was een initiatief in het kader van het Lente-akkoord, waarin de overheid en bouwend Nederland overeengekomen zijn in 2020 energieneutraal te bouwen. Het bouwen van passiefhuiswoningen [www.passiefbouwen.nl] is één van de manieren om dat doel te bereiken.

De vorige week opgeleverde passiefhuiswoningen zijn onder meer uitgerust met drievoudigglas (zonwerend aan de zonkant), zomernacht-ventilatieluiken,  zeer goed geïsoleerde begane grondvloer, gevels en dak en – een gift van de gemeente Almere &  NUON – zonnepanelen. Alleen op zeer koude dagen hoeft te worden bijverwarmd. In Almere Poort gaat dat via de aldaar verplichte stadsverwarming, maar een kleine cv-ketel of warmtepomp is in principe voldoende. De bewoners hoeven door deze maatregelen weinig kosten te maken voor een warm en behaaglijk huis.

Investering passiefhuis maatregelen is nu nog lastig

De integrale samenwerking tijdens het bouwproces en de gemaakte keuzes ten aanzien van de prestatie-eisen, technieken en financiering kwamen uitgebreid aan bod tijdens de rondleiding, presentatie, film en discussie. Want duurzaam bouwen is nu nog voor de Nederlandse bouwer een aparte tak van sport, waarin nog een hoop te winnen is en een lange weg te gaan – zo bleek. Bovendien maakt de huidige markt het moeilijker de investeringskosten voor duurzame maatregelen te financieren.  Zo is de hoogte van de sociale huur niet vrij te bepalen en kopers tellen in deze markt niet graag de circa 20.000 euro investering neer voor energiezuinige maatregelen. “En dat terwijl er veel lagere energielasten tegenover staan! Mensen zouden niet alleen moeten kijken naar de hoogte van hun huur of hypotheeklasten, maar naar hun totale woonlasten. Als je bedenkt dat de energielasten de komende jaren alleen nog maar meer zullen stijgen, is dit echt een goede investering,

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties