30 maart 2010

Themabijeenkomst De koper verleiden…

…om een energiezuinige woning te kopen

De markt voor woningen is veranderd; kopers staan niet meer in de rij maar moeten worden verleid om een (energiezuinige) nieuwbouwwoning te kopen. Hierbij is het van belang mensen bewust te maken dat de energielasten een steeds groter deel gaan uitmaken van hun woonlasten. Meer inzicht in de woonlasten geven en de EPC doorvertalen naar het energielabel zijn oplossingen die kunnen werken. Aan de andere kant vinden ook steeds meer mensen het belangrijk dat ze een bijdrage aan het milieu kunnen leveren met hun woning. Daar liggen dus ook kansen.

Voor ontwikkelaars is het nu de uitdaging om meer klantgericht te denken en te werken of zelfs de klant  centraal te stellen in alles wat het bedrijf doet. Potentiële kopers kunnen geholpen worden met hun aankoopbeslissingen. Waarden die klanten belangrijk vinden, naast geld, zijn tijd en gemak.  Ontwikkelaars kunnen hierop inspelen om de klant te verleiden. Er zijn tal van mogelijkheden op marketinggebied; van belang is in te zetten op zowel internet oplossingen, als traditionele middelen. Maar blijf in ieder geval communiceren met de klant. Bedenk waar het bedrijf voor staat en doe vervolgens wat daar bij past. Het voorbeeld van VolkerWessels maakt duidelijk dat beginnen bij het eigen bedrijf zijn vruchten af heeft geworpen.  In de toekomst zou het mooi zijn  wanneer klanten de te verwachten maandlasten mee kunnen laten spelen in de hypotheek.

Downloads:
Volledig verslag van de bijeenkomst
Inleidende presentatie door Claudia Bouwens
Presentatie De eindgebruiker centraal door Onno Dwars
Presentatie Tien tips om kopers te binden, winnen en binden door Yvette Ruts-Wolters

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties