30 november 2010

Symposium Gezond en zuinig binnen, 30 november 2010

De helft van de woningen die in Nederland worden opgeleverd, voldoet niet aan de ventilatie-eisen en een kwart voldoet niet aan de gestelde EPC. In het ontwerp, tijdens uitvoering en bij oplevering worden fouten gemaakt, die niet op tijd worden opgemerkt. Door een systematische kwaliteitscontrole kunnen die fouten wel op tijd aan het licht komen. Van zo’n controle gaat bovendien een preventieve werking uit: als aannemers weten dat ze worden gecontroleerd, groeit het kwaliteitsbewustzijn.

Uiterlijk op 1 januari 2013 is het energielabel voor nieuwbouwwoningen verplicht. Om dat label te kunnen krijgen is ook een kwaliteitscontrole verplicht. Het is belangrijk om te zorgen dat die controle slim, praktisch en betrouwbaar is. Tekortkomingen moeten aan het licht worden gebracht op een moment dat er nog iets aan kan worden gedaan. Bouwpartijen moeten er iets van kunnen leren en de consument moet er vertrouwen in kunnen hebben. Inmiddels zijn er verschillende controlesystemen en protocollen ontwikkeld die door inspecteurs worden gehanteerd. De eerste ervaringen zijn positief: goede controle leidt inderdaad tot een beter product en minder faalkosten. Een belangrijke voorwaarde is dat de opdrachtgever zich betrokken voelt bij het leveren van kwaliteit. Het gaat om een attitude; de dringende wens om kwaliteit te leveren en om woningen te bouwen waar de bewoners recht op hebben: energiezuinig, comfortabel en gezond. Als dat kwaliteitsbewustzijn bij alle partijen in een bouwteam aanwezig is, is een kwaliteitstoets vanzelfsprekend. Dan zal een goede toets ook tot het gewenste resultaat leiden: een betere bouwkwaliteit, meer vertrouwen van de consument en meer werkvoldoening bij iedereen die bij de bouw betrokken is.

Tijdens het symposium Gezond en Zuinig Binnen zijn het waarom en hoe van kwaliteitsborging besproken. Ervaringen met enkele toetsprotocollen kwamen ter sprake en de deelnemers gaven hun visie op de gewenste kwaliteitscontrole in het kader van het energielabel. Het symposium vond plaats op dinsdag 30 november 2010 in Amersfoort. De organisatie was in handen van het Lente-akkoord, namens NEPROM, NVB, Bouwend Nederland en Aedes.

Download het Verslag Symposium Gezond en zuinig binnen 30 november.

Hieronder vind u de presentaties van de verschillende sprekers tijdens het symposium. U kunt de presentaties ook downloaden. Klik daarvoor linksonderin het diascherm op ‘menu’.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties