30 woningprojecten met EPC onder 0,4

nulenergiewoning duivenHoe realiseer je een woning met een EPC van maximaal 0,4? En welke maatregelen zijn hierin toegepast? RVO heeft laten onderzoeken welk antwoord projecten uit hun database hierop geven.

De 30 voor het onderzoek geselecteerde projecten vertonen een grote variatie aan oplossingsrichtingen. Eén vastgelegd concept om tot zeer energiezuinige of zelfs energieneutrale woningen te komen is er niet. Dat is een positief gegeven. Verschillende voorkeuren blijken tot het beoogde resultaat te kunnen leiden. Binnen de variaties komen bepaalde maatregelen wel veelvuldig voor: goede thermische schil, warmteterugwinning op ventilatielucht en douchewater, warmteopwekking door warmtepompen of HR107-ketel en zonne-energie door zonneboiler en PV-panelen. Deze maatregelen kunnen beschouwd worden als logische elementen om te komen tot een energieneutrale woning.
Drie verschillende concepten komen naar voren:
Doorsnee energieneutrale woning.

Download: Samenvatting onderzoek 30 zeer energiezuinig gebouwde woningen.
In de bijlage van deze samenvatting is een lijst met de 30 projecten opgenomen. Via de site www.kennishuisgo.nl/voorbeeldprojecten is vervolgens iets meer informatie over deze projecten te vinden (vul de naam van het project als zoekterm in).


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties