Aansluitplicht op grootschalige warmtenetten in Bouwbesluit

In het nieuwe Bouwbesluit 2012, dat per 1 januari in werking treedt, wordt een aansluitplicht op warmtenetten opgenomen. Dit heeft als voordeel dat gemeenten niet meer ieder afzonderlijk eigen regels voor de aansluitplicht aan mogen houden. In het Bouwbesluit 2012 is voorzien dat er op basis van gelijkwaardigheid een alternatief voor warmtelevering mag worden aangevoerd. Het Bouwbesluit zegt hierover: ‘dat het tenminste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de (…) gestelde voorschriften.’

De gezamenlijke consumenten- en producentenorganisaties bestaande uit Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB, Vereniging Eigen Huis en Nederlandse Woonbond juichen de voorgestelde koppeling van het gelijkwaardigheidsbeginsel aan de aansluitingsplicht toe. Hiermee hebben marktpartijen en consumenten de mogelijkheid om voor (soms zelfs energiezuinigere) alternatieven te kiezen. Zij zijn het dan ook niet eens met de de wens van gemeenten Amsterdam en Rotterdam om de aansluitingsplicht in zijn geheel uit het Bouwbesluit te laten. In een brief aan de Tweede Kamer stellen de consumenten- en producentenorganisaties dat zij niet principieel tegen een aansluitplicht zijn, onder de voorwaarde dat het gelijkwaardigheids-beginsel gehandhaafd blijft en snel verder wordt uitgewerkt.
(foto www.hvcenergie.nl)

Download
brief aan minister Donner met bezwaren Amsterdam Rotterdam tegen concept Bouwbesluit 2012
Brief aan Vaste Commissie BZK over aansluitplicht warmtenetten Bouwbesluit 2012

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties