48 huishoudens delen zelfopgewekte stroom

In het Overijsselse Heeten gaan 48 huishoudens, verenigd in de energiecoöperatie Endona, hun zelfopgewekte stroom delen. De bewoners kregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een experimenteerregeling op de Elektriciteitswet.  Netbeheerder Enexis behandelt hen als één en dezelfde stroomafnemer.

“Ons dorp bestond al uit veel enthousiaste stroomopwekkers”, aldus initiatiefnemer Dominique Doedens. “De 4.000 inwoners legden 6.000 zonnepanelen op hun dak. Om bewoners die dat niet kunnen of willen nu ook toegang te geven tot lokaal opgewekte energie, bouwen we een zonnepark en starten we het project Gridflex.”

EMS en zeezoutbatterij
Alle 48 huishoudens in de wijk die meedoen krijgen een Energie Management Systeem – een kastje om het energieverbruik in de gaten te houden. Ze krijgen ook een zeezoutbatterij van het Nederlandse bedrijf Dr. Ten. Daarmee kunnen ze energie uit de wijk opslaan, ook die van de zonnepanelen op het dak van de buren. Op een goed rekenmodel voor stroomprijzen wordt nog gestudeerd door de Universiteit Twente. Met de bewoners is voorlopig afgesproken dat ze in elk geval niet meer voor energie gaan betalen of minder krijgen voor hun zelfopgewekte stroom.

Gridflex
Energiecoöperatie Endona is deelnemer in Gridflex, een samenwerkingsverband tussen een aantal partijen die zich op projectbasis bezig gaan houden met het onderzoeken van de voorwaarden en mogelijkheden om lokaal smart grids te realiseren. Netbeheerder Enexis is een van de ambassadeurs van het project.

Zie ook:
“Bewoners Overijssels dorp delen zelfopgewekte stroom” (Bright.nl)
“Energievoorziening in de toekomst: GridFlex Heeten” (Presentatie GridFlex)


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties