6 oktober 2010

Verslag van de themabijeenkomst ‘Duurzaam: met z’n allen bewegen’

Op 6 oktober had de discussiebijeenkomst in het kader van het Lente-akkoord een geheel andere setting en inhoud dan gebruikelijk. Vijf duurzaamheidmanagers van ontwikkelingsbedrijven werden door Bas Kolthof, bedrijfskundige, ingeleid in de beginselen van de veranderkunde. Want energiezuinigheid of duurzaamheid in je bedrijf  invoeren, houdt in feite vooral verandering in. Het vergt een haarscherpe missie en visie, een cultuurverandering en het liefst een directeur met leiderschap. Het is belangrijk om steeds te kunnen  vertellen waarom de voorgestelde verandering nodig is. Onderweg zal de duurzaamheidmanager waarschijnlijk met weerstand te maken krijgen, maar ook met mensen die de veranderingsplannen wel zien zitten. De kunst is om juist aandacht te besteden aan de voorstanders, om zo een groot deel van de organisatie mee te krijgen.

Download het verslag van de themabijeenkomst Duurzaam is met zijn allen bewegen.

Download Stellingen, tips en trucs en presentatie Met zijn allen bewegen van ir. D.B. Kolthof MBA

(bron: Marco de Witte, Jan Jonker, Leon de Caluwe

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties