7 genomineerde ZEN-projecten op een rijtje

In de aanloop naar het ThuisCongres ‘BENG! Zo doe je dat’ presenteerden we op de Lente-akkoord website de zeven ZEN-projecten die er wat ons betreft uit springen als je kijkt naar de respons op het woonbelevingsonderzoek. Op 26 mei wordt bekendgemaakt welk project het allerbeste scoort op algemene bewonerstevredenheid, binnenklimaat en comfort.

Het streefcijfer van het ZEN-platform – minimaal een 7,5 voor bewonerstevredenheid – wordt gemiddeld ruimschoots behaald, zo blijkt uit het woonbelevingsonderzoek. Het gemiddelde rapportcijfer voor de projecten die aan het onderzoek deelnamen is een 7,9. Dit was aanleiding voor het ZEN-platform om te bepalen welke twee projecten het allerbeste scoren op algemene bewonerstevredenheid, en op binnenklimaat wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie. Welke twee bouw- of ontwikkelpartijen verdienen het om extra in het zonnetje te worden gezet? Die winnaars worden bekendgemaakt tijdens het online BENG-congres op 26 mei (om 13.40 uur).

And the nominees are…

Projecten met de hoogste waardering voor binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie

Tonica en Largo (BPD en Kroon & De Koning)
Aan de westkant van Sliedrecht, net ten zuiden van de A15, is de uitbreidingswijk Baanhoek-West in ontwikkeling. Hier is in opdracht van BPD het project Tonica en Largo gerealiseerd: een rij van 43 woningen. De woningen zijn tegelijk een buffer voor het geluid van de snelweg voor een groot deel van de rest van de woonwijk.


Het Verborgen Geheim (Van Omme en De Groot)
Midden tussen de havens van Rotterdam ligt een besloten enclave, ooit gebouwd voor werknemers van de RDM-werf. Hier ligt het Verborgen Geheim. Van Omme en De Groot heeft de tender voor nieuwbouw op deze unieke plek gewonnen. In een plan voor 170 nul-op-de-meterwoningen is alles bij elkaar gebracht: architectuur, energieprestatie en wooncomfort.


De Brouwerij (VORM)
Zeeburgereiland is een kleurrijke rafelrand van Amsterdam. Een woon- en werkgebied waar ideeën borrelen, carrières zich ontwikkelen, vriendschappen ontstaan en liefdes ontluiken. In dit gebied komen uiteindelijk zo’n tienduizend woningen. VORM Ontwikkeling heeft hier De Brouwerij gerealiseerd: een carré van vier gebouwen die een binnentuin omsluiten op het dak van de gezamenlijke parkeergarage. In zes tot zeven bouwlagen zijn in totaal 310 koop- en huurappartementen gerealiseerd.


Projecten met het hoogste algemene rapportcijfer

NOM-woningen DRU-laan Ulft (KlaassenGroep)
Het DRU-industriepark in Ulft (gemeente Oude IJsselstreek) wordt herontwikkeld tot een gemengd gebied met woningen, bedrijvigheid en voorzieningen. Zeven kenmerkende monumentale gebouwen worden getransformeerd. Enkele gebouwen zijn dat al. Ook komen er in totaal 200 nieuwe woningen. Het is een grote en gewaagde ontwikkeling voor een gemeente van deze schaal.


Kroon op Jutphaas (Vink Bouw)
Nieuwegein kampt met een forse kantorenleegstand. De gemeente wil het gebied Rijnhuizen daarom transformeren tot woonwijk. Veel groen in de omgeving en het oude Fort Jutphaas om de hoek maakt dat kansrijk. De ambitie van de gemeente is een duurzame woonwijk te maken met energieneutrale woningen. Vink Bouw heeft hier het project ‘Kroon op Jutphaas’ gerealiseerd: de eerste ontwikkeling in het gebied.


Hof van Heden (BPD en BAM Wonen)
In het deelplan Oosterheem aan de oostkant van Zoetermeer is een woonwijk met circa 200 energiezuinige woningen in ontwikkeling. Het zijn voor het merendeel geschakelde, grondgebonden woningen, zowel huur als koop. De eerste opleveringen vonden plaats rond 2015. De grond van de koopwoningen is in handen van BPD (Bouwfonds Property Development) en de meeste woningen worden gebouwd door BAM Wonen. De ambitie is om hier een zeer energiezuinige woonwijk te realiseren. Het project Hof van Heden bestaat uit veertig woningen waarvan zestien tussenwoningen het predicaat nul-op-de-meter verdienen.


Eiland de Oevers (AM, VolkerWessels Vastgoed en BAM Wonen)
RijswijkBuiten is de grootste showcase voor energieneutraal bouwen in Nederland. In deze wijk tussen Rijswijk en Delft verrijzen in totaal 3.500 energieneutrale woningen. Eén van de buurtjes is Eiland de Oevers met 51 grondgebonden woningen in verschillende types. Het is een ontwikkeling van AM en VolkerWessels Vastgoed. De woningen zijn door BAM Wonen gebouwd uitgaande van het BAM-woningconcept. Op basis hiervan is een ontwerp gemaakt met een landelijke uitstraling: tuinen aan het water, ramen met luiken, bakstenen en blauw gesmoorde dakpannen.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties