Vijf jaar Lente-akkoord!

5-jaar-laMaandag 22 april is het 5 jaar geleden dat het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw ondertekend werd. Tijd dus voor een korte terugblik door Claudia Bouwens, programma-leider Lente-akkoord.

Het akkoord werd getekend een half jaar vóór de crisis in Nederland in alle hevigheid uitbrak. In tegenstelling tot wat velen verwachtten, zorgde de crisis niet voor het verdampen van de energie-ambitie, maar werd én wordt deze juist aangegrepen als een vlucht vooruit.

In de tekst van het akkoord uit 2008 was er al ruim aandacht voor energie in relatie tot gezondheid, binnenmilieu en kwaliteitsverbetering. Onder invloed van de crisis werden bewonerswensen zoals wooncomfort en betaalbaarheid belangrijker dan ooit. Woningen vliegen immers niet meer als warme broodjes over de toonbank. De ontwikkelaar moet werken aan zijn vakmanschap. Een basis leggen inzake kennis over energiemaatregelen hoort daarbij.

Kennisoverdracht
Kennisoverdracht is één van de speerpunten: we hebben de afgelopen jaren tientallen bijeenkomsten, cursussen en incompany trainingen georganiseerd over de techniek en de financiering rond energiebesparing. Een bodem in het kennisniveau wordt gelegd met twee handzame publicaties. Het Energievademecum voor het ontwikkelen van energiezuinige woningbouw wordt geactualiseerd en in 2010 opnieuw uitgebracht. De “Sleutel naar concepten” (2010) ontsluit de cruciale Toolkit voor duurzame woningbouw. Praktijk-problemen met ventilatie, warmtepompen en WKO worden in discussiebijeenkomsten uiteengerafeld en in praktische do’s en don’ts vertaald. Met ‘De beste basis’ geven we in 2011 een handreiking van de bouw aan de bouw, met vier basismaatregelen die bewonersonafhankelijk zijn en/of perfect aansluiten op bewonersgedrag.

Een belangrijke opgave van het Lente-akkoord is ervoor te zorgen dat over de volle breedte van de nieuwbouw opschaling plaats vindt van al bewezen maar nog onvoldoende in de markt toegepaste concepten en technieken. Terugkijkend kunnen we concluderen dat er ook in die opschalingsfase toch altijd nog problemen naar boven komen. Verdergaande energieambities vergen een zorgvuldiger bouwproces: veel zorgvuldiger dan we tot nu toe gewend zijn. Ook het zojuist afgeronde onderzoek naar hogere isolatiewaarden toont dit aan.

KopStaart aanpak en Energielabel Nieuwbouw
Op een namiddag in 2009 bedenken we de KopStaart aanpak; in eerste instantie om de ventilatieproblemen in nieuwbouw te lijf te gaan. De methode blijkt goed bruikbaar voor een kwaliteitsslag bij alle energiemaatregelen. De aanpak sluit goed aan op Europese eisen voor een energielabel voor de nieuwbouw: de herziene EPBD van juli 2010. De Lente-akkoord partners omarmen in januari 2011 het initiatief van minister Donner om een energielabel voor de nieuwbouw in te willen voeren.

Het energielabel geeft ons de kans om aan een potentiële koper duidelijk te maken hoe energiezuinig de nieuwbouw is ten opzichte van de bestaande bouw.  De afgelopen twee jaar hebben we hard getrokken aan dit energielabel en aan een protocol voor de oplevertoets. De al dan niet verplichte invoering  ligt nu ter beslissing bij de minister en de Tweede Kamer.

Dank
Dit alles hadden wij niet kunnen bereiken zonder de inzet,  ideeën en praktijkobservaties van iedereen die zich nauw betrokken voelt bij de energie-opgave in de nieuwbouw, en de persoonlijke en gedreven inzet van de leden van de Stuurgroep Lente-akkoord in het bijzonder. Met deze kritische doch positieve insteek gaan we vol energie door om onze ambities in 2015 en verder te realiseren.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties