9 december 2010

Verslag themabijeenkomst Hergebruikte kantoren: duurzaamheid laten renderen

Duurzaamheid is mooi, maar kan het ook financieel haalbaar worden, of beter gezegd: kan duurzaamheid renderen en kan het meer dan nu het geval is een lucratieve business-case worden? Deze vragen stonden centraal op deze Lente-akkoord themabijeenkomst op 9 december 2010.

Het model van BBN en de twee casussen in Rotterdam en Amersfoort tonen dat door goede onderlinge afspraken en het zoeken naar een afgewogen optimum zowel kan worden voldaan aan eisen ten aanzien van rendement als aan duurzaamheid. De locatie van het vastgoed is van niet te onderschatten belang. Op een verkeerde plek heeft het geen enkele zin een energie A-labelpand te (her)ontwikkelen. Energie is tot nog toe de hardste en meest rendabele factor van duurzaamheid.

Een model als dat van BBN kan helpen duurzaamheid en rendementseisen dichter bij elkaar te brengen. Er zou meer informatie bekend moeten worden over de (harde) waarde van zachte factoren als comfort, ziekteverzuim en productiviteit van een duurzaam kantoor. Ook de waardeontwikkeling als gevolg van duurzame investeringen is in Nederland nog minder goed ontwikkeld dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Download het Verslag Themabijeenkomst Duurzaamheid laten renderen.

Hieronder vind u de presentaties van BBN. U kunt de presentatie ook downloaden. Klik daarvoor linksonderin het diascherm op ‘menu’.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties