ZEN Platformbijeenkomst 18 juni

Op 18 juni organiseert het Lente-akkoord weer een ZEN Platformbijeenkomst. Noteer de datum alvast in uw agenda!

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties