NEN webinar: Aan de slag met Energieprestatie 2.0

Per 1 januari 2021 is de bepalingsmethode NTA 8800 van kracht en geldt dat vergunningsaanvragen voor alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Ook zal vanaf 1 januari 2021 het energielabel worden vastgesteld op basis van NTA 8800.

Wat betekenen deze veranderingen in de praktijk voor de kwaliteitsborging, opnameprotocollen en het energielabel? Op 13 oktober organiseert NEN van 10:00 tot 11:45 uur een gratis webinar rondom de nieuwe energieprestatie van gebouwen.

Experts uit de markt
Tijdens het webinar geven verschillende sprekers van het Ministerie van BZK, RVO, ISSO, InstallQ en ingenieursbureau Nieman inzicht in de laatste stand van zaken. U ontvangt tips, zodat u zich kunt voorbereiden op het vernieuwde ‘Stelsel Energieprestatie Gebouwen’. Kortom dit webinar mag u niet missen. De presentatie van het webinar is in handen van Erik Peekel.

Interactief
Ook uw inbreng is uiteraard welkom. U kunt vooraf uw vraag indienen. Dit kunt u doen tijdens het aanmeldproces. De meest gestelde vragen worden behandeld tijdens het webinar.

Programma 13 oktober | 10.00 uur – 11.45 uur

· Introductie
· NTA 8800

Op 1 juli 2020 is de laatste versie van NTA 8800 verschenen. Harm Valk brengt u op de hoogte van de eerste praktijkervaringen met NTA 8800. Harm Valk is senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en voorzitter van de projectgroep NTA 8800.

· Kwaliteitsborging

De huidige kwaliteitsborging is in lijn gebracht met NTA 8800, zodat de methode gebruikt kan worden voor bestaande- en nieuwe gebouwen, woningen- en utiliteitsgebouwen. Aart de Geus brengt u op de hoogte hoe het proces van kwaliteitsborging werkt, welke eisen er aan EP- adviseurs worden gesteld en welke opleidingen zij kunnen volgen. Aart de Geus is voorzitter Centraal College van Deskundigen van InstallQ en voorzitter raad van advies van de BCRG.

Per 1 juli zijn de opnameprotocollen, ISSO publicatie 75.1 & 82.1 verschenen. Hoe gebruik ik deze protocollen en waar moet ik op letten. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de detail- en de basisopname? Deze en andere praktische vragen worden beantwoord door Marco Hofman. Marco Hofman is teamcoördinator kennisontwikkeling bij ISSO.

· Het nieuwe energielabel

Welke impact heeft de nieuwe bepalingsmethodiek op het energielabel en hoe komt dit nieuwe energielabel eruit te zien? Marinde van Rooij en Philippe van der Beesen brengen u op de hoogte van de laatste stand van zaken.Marinde van Rooij is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK. Philippe van der Beesen is senior consultant bij RVO.

Aanmelden voor het webinar via onlineseminar.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties