Aandachtspunten drievoudig glas

driedubbel-glasEen raam met HR++-glas verliest acht keer meer warmte dan een even groot geveldeel met een Rc-waarde van 5,0. Daarom riepen de partners van het Lente-akkoord  u vorige week op om uw ervaringen met drievoudig glas middels een korte enquête met ons te delen. Mogelijke knelpunten willen we bespreken en indien mogelijk oplossen.

Naar aanleiding van deze oproep kregen wij tien reacties, van bouwers, kozijnenfabrikanten, adviseurs en opdrachtgevers. In totaal brachten zij ervaring in uit ca. 175 projecten. Ook Agentschap NL reageerde en bracht de ervaringen in van de NESK projecten (scholen en kantoren) en diverse EPC<0,4 projecten uit de voorbeeldendatabase. Hoofdconclusie: in de praktijk zijn er geen echte knelpunten bij de toepassing van drievoudig glas, maar wel aandachtspunten.

Resultaten enquête
Het belangrijkste punt dat veelvuldig genoemd werd: de ruiten zijn zwaarder en het glaspakket dikker. Dit betekent dat er meer sponningdiepte benodigd is, zwaarder raam- en deurhout om de ruiten te dragen en zwaarder hang- en sluitwerk. Bij het plaatsen vergt dit speciale hulpmiddelen conform de arbo-richtlijnen. De kozijnen moeten goed verankerd worden en de onderdorpel voldoende ondersteund. Een bouwer bracht daarnaast nog naar voren dat door het hogere gewicht bij grotere ramen de bedienbaarheid van raamvleugels een aandachtspunt is. Voor oudere mensen is een groot raam moeilijk te sluiten, zeker als de raamkruk van bijvoorbeeld een draai-kiepraam laag wordt geplaatst. Het kostenaspect, de leveringstijd en de verkrijgbaarheid werden door de respondenten niet of nauwelijks als knelpunt gezien.

Discussiebijeenkomst en publicatie factsheet
De verzamelde gegevens worden verwerkt in een factsheet ‘Toepassing Drievoudig glas’. Deze factsheet wordt besproken op 9 september van 9:30 tot 12:30 tijdens een discussiebijeenkomst in Voorburg. Aan de hand van de resultaten van deze bijeenkomst zal de definitieve inhoud van de factsheet worden bepaald.

Aanmelden
Heeft u ervaring met drievoudig glas? Dan bent u van harte welkom bij deze bijeenkomst. U kunt zich hier aanmelden. Wilt u deelnemen aan de discussie en hebt u de enquête nog niet ingevuld? Dan kunt u dat hier alsnog doen.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties