Aanmelden eenmalige bijeenkomst themagroep BENG-eisen

Aanmelden voor de eenmalige bijeenkomst themagroep BENG-eisen is mogelijk voor EPC/BENG-experts bij de diverse bedrijven die ook in 2016 een project hebben aangeleverd om door te rekenen. Er is een maximum van 16 deelnemers. Deelname is alleen voorbehouden aan lidbedrijven van de vier brancheverenigingen in het Lente-akkoord.
  •  

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties