Aanmelden themagroep ZEN wonen, zo doe je dat

Aanmelden voor de eerste bijeenkomst van de themagroep ZEN wonen, zo doe je dat is mogelijk voor professionals bij bouwbedrijven en woningcorporaties die de techniek van ZEN-woningen kennen én goed vanuit de bewoners kunnen denken.
  •  

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties