Aanmelden

Het ZEN-festival: een energieke dag, boordevol innovatie, die je aanzet tot denken én doen! Later inhalen hoeft niet, als je nu slim voorsorteert. Ben je erbij op 3 november? Meld je dan hier aan.

Deelnamekosten

  • Lid van de vier Lente-akkoord-partners Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB € 95
  • Lid van kennispartner NVTB, NLingenieurs, Vereniging Stroomversnelling, UNETO-VNI € 245
  • Lid VACpunt Wonen € 50 voor eerste 10 aanmeldingen, daarna € 95
  • Participant TKI Urban Energy € 245
  • Overheid, non-profit, zzp-er € 245
  • Overige € 395
  • Student € 50

Alle bedragen zijn exclusief BTW

Annuleren
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk en kosteloos tot twee weken voor het festival. Bij latere annulering wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij annulering op de festivaldag en bij afwezigheid zonder afmelding worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Vervanging is mogelijk.

Vragen over registratie en aanmelding?
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Joan Douwes (Nestas communicatie) tel. (036) 530 77 00.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties