Aanmelden ZEN Platformbijeenkomst 17 september 2019

Ik neem deel aan de bijeenkomst van het Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw op dinsdag 17 september 2019 in het Bomencentrum te Baarn.
    De Lente-akkoord Nieuwsflits is onze e-mail nieuwsbrief, die wekelijks verstuurd wordt.
    Deelname is in principe alleen mogelijk voor leden van bovengenoemde branche-organisaties. Niet-leden die de bijeenkomst willen bijwonen kunnen zich wenden tot Claudia Bouwens: cb@lente-akkoord.nl
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties