Aanmelden ZEN themagroep EPV verdieping

Aanmelden voor de eerste bijeenkomst van de ZEN themagroep EPV verdieping is mogelijk voor professionals werkzaam bij corporaties en ontwikkelende bouwbedrijven die praktijkervaring hebben met EPV en prestatiegarantie.
  •  

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties