Aanmelden voor de ZEN-themagroep Switch naar aardgasvrij

Aanmelden voor de eerste bijeenkomst van de ZEN Themagroep Switch naar aardgasvrij is mogelijk voor professionals die (ruim) ervaring hebben met gasloze nieuwbouw woningprojecten.
  •  

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties