Aanmelden ZEN Themagroep Praktische ontwerpvuistregels voor circulair bouwen

Aanmelden is mogelijk voor professionals werkzaam bij corporaties en ontwikkelende bouwbedrijven die praktijkervaring hebben met circulariteit en de MPG.
  •  

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties