Aanmelding top 15 energiezuinige scholen geopend

duurzame-scholenDit artikel verscheen op 10 februari op Duurzaam Gebouwd

Tot 28 februari is het mogelijk om uw project aan te melden voor de Top 15 energiezuinige scholen, georganiseerd door RVO.nl. De ranglijst moet aantonen dat de Europese eis van bijna energieneutraliteit in 2020 nu al op diverse wijzen gerealiseerd kan worden.

“Wij krijgen zo een beeld van de concepten en technieken die het vaakst worden toegepast”, vertelt programma adviseur Irma Thijssen van RVO.nl. “In de eerste Top 15 die wij in 2014 opstelden stond al één energieneutrale school en één MFA die per saldo zelfs energie levert. Ik verwacht dat de oogst dit jaar nog veel mooier is, met veel inspirerende voorbeelden”.

RVO.nl wil de goede voorbeelden niet alleen laten zien, maar er ook van leren. Thijssen: “Ondertussen hebben we de monitoring-resultaten van de eerste vier scholen al gepubliceerd. Veel gaat er goed, maar oplevering, beheer en onderhoud vragen nog om een verbeterslag. Daarmee bieden de scholen uit de Top 15 ook interessante leerervaringen voor gemeenten en schoolbesturen, en voor adviseurs en installateurs. Zij moeten gezamenlijk echte energieprestaties leveren en garanderen voor een langere exploitatieperiode.” Het is natuurlijk voor alle betrokkenen leuk om in de top 15 te staan.

Wie komt in aanmerking?
Voor de Top 15 komen nieuwe en gerenoveerde schoolgebouwen voor het primair- en voortgezet onderwijs in aanmerking die uiterlijk in de eerste helft van 2016 zullen zijn opgeleverd. Van de gebouwen moet minimaal een derde van het oppervlak een onderwijsfunctie hebben. Daarom komen ook de meeste multifunctionele accommodaties (MFA’s) en Integrale Kindcentra (IKC’s) in aanmerking voor de Top 15.

Menno Brouwer, collega van Thijssen, beheert de projectendatabase met meer dan 400 energiezuinige gebouwen en ontsluit deze via de website van RVO.nl. Brouwer: “de Top 15 is ook een soort thermometer voor ons om te meten hoe ver de koplopers al zijn met energiezuinig bouwen. Alle projecten uit de Top 15 publiceren we op onze site en daardoor ontsluiten we ze voor gemeenten en schoolbesturen die vooruitlopend op de Europese eisen nu al energieneutrale gebouwen willen realiseren.”

Aanmelden?
Om uw school aan te melden voor de Scholen Energie Top 15 zijn slechts twee documenten vereist: een actuele energieprestatieberekening conform NEN 7120 en een ingevulde controlelijst met 15 punten. De scholen die een plaats in de top 15 veroveren, worden aanvullend gevraagd om een korte projectbeschrijving aan te leveren die antwoord geeft op drie vragen. Hoe is de oplevering geregeld, hoe het beheer van verwarming en ventilatie en hoe is het onderhoud van de installaties geregeld. Zodat geborgd is dat het gebouw niet alleen goed is ontworpen en gebouwd, maar in de praktijk naar volle tevredenheid zal gaan functioneren.

Geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail naar Menno Brouwer.


Gerelateerde berichten

Tags:

Scholen

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties