Aanmelding voor de ZEN themagroep BENG do’s en don’ts

Aanmelden voor de eerste bijeenkomst van de ZEN Themagroep 'BENG do's en don'ts' op 5 september te Utrecht.
  •  

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties