Aanpassing salderingsregeling: enkele scenario’s

VoorbeeldprojectenMinister Kamp heeft aangegeven dat de salderingsregeling in 2020 aangepast zal worden. De verwachting is dat de regeling op termijn zal worden afgeschaft. Dit kan grote gevolgen hebben voor de energiekosten van Nul-Op-De-Meter woningen, en daarmee voor de financiële haalbaarheid van deze zeer energiezuinige woningen.

Deze week verschenen er twee publicaties die mogelijke scenario’s schetsen als gevolg van een (gedeeltelijke) afschaffing. Het betreft een uitgebreid onderzoek van Merosch, gevat in een lijvig Engelstalig rapport, en een notitie van Jan Willem van de Groep (Energiesprong) die specifiek ingaat op de gevolgen voor woningcorporaties, gezien door de bril van de Stroomversnelling.

Merosch
Merosch heeft in de afgelopen maanden gekeken naar mogelijke technologische oplossingen om het financiële gat dat ontstaat bij de het wegvallen van de saldering te verzachten. De oplossingen die zijn onderzocht betreffen (elektrische) opslag, vraagsturing (elektriciteit gebruiken als de zon schijnt) en een verandering van de oriëntatie van zonnepanelen.

Voor alledrie de oplossingen zijn de financiële en energetische effecten doorgerekend en werd bekeken welke oplossingen het beste toegepast kunnen worden. Ook is berekend wat de extra kosten zijn voor de businesscase bij (gedeeltelijke) afschaffing van de salderingsregeling; zelfs wanneer de genoemde technologische oplossingen geïmplementeerd worden. Hierbij is gebruik gemaakt van gemeten energiegebruik in NOM woningen in RijswijkBuiten. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rijswijk, Stedin, Energiesprong, Dura Vermeer, KlimaatGarant en de Universiteit Utrecht.

Download de Nederlandse samenvatting of het volledige Engelstalige rapport.

In het voorjaar van 2016 organiseert Merosch een congres in Rijswijk over de toekomst van NOM woningen, waar ook de salderingsregeling behandeld zal worden. Voorinschrijven kan al via info@merosch.nl.

Woningcorporaties/Stroomversnelling
Jan Willem van de Groep beschrijft in deze notitie vier overgangsregelingscenario’s voor NOM woningen die nu gerealiseerd worden, of al gerealiseerd zijn. De tekst is primair bedoeld voor woningcorporaties die (willen) deelnemen aan de Stroomversnelling. Sleutelzin in dit verband: “Voor de definitiever regeling zet de Stroomversnelling in op salderen inclusief verrekening van BTW en een deel energiebelasting vanuit de overtuiging dat dit de meest zuivere redeneerlijn is. In dat geval heeft de combinatie van opslag en een saldeerbedrag van 15 cent nauwelijks invloed op de businesscase.”


Gerelateerde berichten

Tags:

Saldering

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties