Aansluitplicht gas versus nieuwbouwwoningen

gasnetBent u de hele zomer weggeweest? Hierbij in een notendop de zomerdiscussie over gasloze nieuwbouwwoningen.

Stedin en gemeente Utrecht willen af van de in de gaswet genoemde aansluitplicht van nieuwbouwwoningen, zo meldden zij op 4 juli.

Als gemeenten en projectontwikkelaars het eens zijn over duurzame bouwplannen, is het weglaten van de gaskraan geen probleem. Maar ook als één van die partijen erom vraagt, zouden netbeheerders gerechtigd moeten zijn dat verzoek te weigeren. ‘Bijvoorbeeld als we verwachten dat er over tien jaar al geen gebruik meer zal worden gemaakt van die infrastructuur’, zegt Koen de Lange van Stedin in de Volkskrant van 4 juli.

Gasleidingen gaan nu veertig jaar mee en worden over die periode ook financieel afgeschreven. Nu het overheidsbeleid is om alle Nederlandse woningen in 2050 klimaatneutraal te maken, is er een grote kans dat die investering niet meer kan worden terugverdiend, zegt De Lange in De Volkskrant. ‘De rekening komt uiteindelijk terecht bij degenen die nog wel een aansluiting hebben of moet worden omgeslagen over iedereen.’

Minister Kamp vindt het verstandig om veranderingen door te voeren, maar wel op een verantwoorde manier, meldt hij die avond aan de NOS. Daarom gaat hij eerst experimenten toestaan voordat hij van de verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwhuizen afstapt.

Wat houdt de aansluitplicht gas wettelijk in? Het is onderdeel van de gaswet en is een verplichting voor netbedrijven om binnen de bebouwde kom een gasaansluiting mogelijk te maken, maar alleen als de aanleg van een net economisch rendabel is. Als er een warmtenet ligt, vervalt de verplichting. Zie ook deze publicatie, artikel 24 en verder.

In diverse fora kantelde de discussie meteen naar een verbod op gas in nieuwbouwhuizen. Dat vonden Bas van de Griendt en Jos de Vries van BPD erg kort door de bocht, en zij pleitten ervoor om per nieuwbouwwijk te bekijken welke energieoplossing de beste is. Van vier energiescenario’s scoort de variant met bio-gas het beste op vermeden CO2-uitstoot.

Maarten Staats (Merosch) en Henri Bontenbal (Stedin) zetten de discussie in de Cobouw helder neer. “Stedin pleit ervoor om de gasaansluitplicht aan te passen, maar dat is iets anders dan verbieden dat nieuwe woningen op het gasnet worden aangesloten. Alleen de verplichting om altijd (als daarom verzocht wordt) een woning op het gasnet te moeten aansluiten, zou moeten vervallen.” En de optie van bio-gas van BPD? “Groen gas kan een goede ontwikkeling zijn, maar laten we het vooral proberen te gebruiken voor de al bestaande gebouwen die nog niet zonder gas kunnen. Nieuwbouwwijken kunnen relatief eenvoudig met andere energievormen verwarmd worden, laten we die mogelijkheid dan ook gebruiken.”

Reageren? Kijk in onze LinkedIn-groep of stuur een mail naar Claudia Bouwens.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties