Aardgas is passé: graag meer aandacht voor wko

Tijdens de ZEN platformbijeenkomst van 12 juni jl. werd geconcludeerd dat we nog te weinig weten van bodemenergie. Nu aardgas passé is moeten we veel meer gebruik gaan maken van bodemenergie, zoals bijvoorbeeld wko. Daarom wil het ZEN-platform meer leren van  de praktijkervaringen bij reeds uitgevoerde wko-projecten.

Het Gebruikersplatform Bodemenergie hield onlangs een bijeenkomst over wko-systemen bij de Rabobank in Utrecht. Een gebouw met een mooie voorbeeldfunctie als het gaat om wko. Vier sprekers deelden hun kennis en ervaring.

Jos Waagmeester (IF Technology) stelde onder meer dat er bij wko-systemen veel sprake is van overdimensionering. Ook meent hij dat er vaak nog te weinig kennis en aandacht is, als het gaat om wko-systemen. Waagmeester droeg heldere oplossingen aan voor hoe het beheer van wko-systemen volgens hem beter kan. Het uitgebreide verslag van de bijeenkomst gaat dieper in op zijn ideeën en oplossingen.

Utrecht richting klimaatneutraal
Heidi Neomagus van de gemeente Utrecht vertelde de zaal, vol eindgebruikers, exploitanten van wko-systemen en geïnteresseerden in bodemenergie, over de visie van Utrecht als het gaat om bodemenergie. Ook zij stelde dat er veel wordt overgedimensioneerd, wat zonde is omdat het de inzet voor andere wko-systemen beperkt. In het uitgebreide verslag van de bijeenkomst worden de plannen van Utrecht voor verduurzaming nader omschreven.

Verschil tussen praktijk en theorie
Wally van Mierlo (Valstar Simonis Adviseurs) legde uit hoe het bodemenergiesysteem van de Rabobank-torens in 2005 is ontworpen. Het bedrijf bepaalde ook het te verwachten wko-vermogen voor de hele Rabo Campus. Ondanks de secure berekeningen, bleek ook in dit geval de praktijk anders te zijn dan de theorie. Zo was onder meer de interne belasting van het gebouw anders. Grondige monitoring van de werking van het wko-systeem en de gebouwinstallaties was noodzakelijk. Zo konden de betrokken partijen ontdekken wat er gaande was én het oplossen.

Zelf sturen een must
Fred Ekhart, gebouwbeheerder van de Rabobank, gaf in de afsluitende presentatie uitleg over de keuze van de Rabobank voor bodemenergie. Hij ging ook in op de vraag hoe je een wko-systeem onder controle houdt en beheert. “Actief sturen is een must”, zei hij, “je loopt allerlei risico’s als je niet zelf aan het stuur zit.”

Lees in het uitgebreide verslag van de bijeenkomst meer over deze presentaties.


Gerelateerde berichten

Tags:

WKO

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties