Aedes wil verlenging salderingsregeling zonnepanelen zoals toegezegd

Dit artikel is overgenomen van de Aedes-website. Ook de overige Lente-akkoord partijen (Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw) zijn het van harte eens met het standpunt van Aedes.

In het regeerakkoord staat dat de salderingsregeling op zonne-energie per 2020 wordt afgeschaft en verruild voor een zogeheten ‘terugleversubsidie’. Minister Kamp meldde de Tweede Kamer deze zomer nog de salderingsregeling te zullen verlengen tot 2023. Die toezegging lijkt nu tenietgedaan. Dat is heel nadelig voor de noodzakelijke groei van het gebruik van zonnepanelen. Aedes heeft dit aan het demissionaire ministerie van EZ laten weten.

Minister Kamp maakte begin dit jaar bekend de salderingsregeling te willen herzien, omdat een evaluatierapport van PwC uit 2016 concludeerde dat de regeling voor de overheid relatief duur is. Dat onderzoek ging overigens vooral over koopwoningen waar het aandeel zonnepanelen groter is dan bij huurwoningen. In de daarop volgende evaluatie door EZ heeft Aedes steeds benadrukt voorstander te zijn van behoud van de saldering en dat in ieder geval langetermijnzekerheid nodig is. De business case van Nul-op-de-Meter-woningen (NOM) is bijvoorbeeld volledig afhankelijk van het voortbestaan van de saldering.

Aedes betreurt het dat EZ nauwelijks heeft gekeken naar de positie van woningcorporaties, die juist hun best doen om hun grote opgave op het gebied van verduurzaming te realiseren. Het kan niet zo zijn dat het ene ministerie probeert corporaties hiertoe te bewegen en het andere dit vervolgens in de wielen rijdt.

Toezegging
Het nieuwe kabinet-Rutte III lijkt nu met de keuze voor een terugleversubsdie – en daarmee afschaffing van de salderingsregeling – vooral voor te sorteren op toekomstige besparingen voor de Rijksbegroting. (Bij de terugleversubsidie krijgt de zonnepaneleneigenaar van de overheid een subsidie per opgewekt kilowattuur zonnestroom.)

Aedes heeft direct na de presentatie van het regeerakkoord aan het ministerie van EZ laten weten het heel vervelend te vinden als de eerdere toezegging zomaar te niet kan worden gedaan. Ook heeft Aedes geïnformeerd wat er nu verder gaat gebeuren.


Gerelateerde berichten

Tags:

Saldering

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties