• Event

21 juni Platformbijeenkomst Lente-akkoord

Dit jaar staat er veel te gebeuren rond circulair industrieel bouwen. Tijdens de platformbijeenkomst hoor je alles over biobased bouwen, Installaties, Ruimtelijke kwaliteit bij industrieel bouwen, productinnovaties en nog veel meer. Daarnaast krijg je een exclusieve update over de verankering van circulair bouwen in het overheidsbeleid door Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van BZK!

HEIJBLOM FOTOGRAFIE 14 06 HF2 2592

Het Lente-akkoord organiseert op 21 juni de derde editie van haar succesvolle en zeer goed beoordeelde platformbijeenkomst. Met de laatste ontwikkelingen rond Circulair Industrieel Bouwen, praktijkvoorbeelden en stevige gesprekken. Dit is dé plek waar circulaire voorlopers elkaar ontmoeten en in gesprek gaan.

Tijdens de platformbijeenkomst gaan we onder andere in op de laatste inzichten op het gebied van MPG, Het Nieuwe Normaal, circulair conceptueel bouwen, biobased materialen en circulaire installatieprincipes. Daarnaast presenteren diverse bouwpartners samen hun circulaire woningbouwproject. Net als bij vorige edities staat de interactie centraal!

Programma

12.00 Netwerklunch

13.00 Plenaire start

 • Opening door dagvoorzitter Jan Fokkema, directeur NEPROM
 • Lente-akkoord 2.0 Programma-update door programmaleider Sander Woertman
 • CO2: stip op de horizon. Bouwpartijen, publieke opdrachtgevers en beleidsmakers zijn op dit moment allemaal bezig om grip te krijgen op CO2-uitstoot. In afwachting van strengere beleidsregels, CO2-heffingen en uiteraard vanuit intrinsieke motivatie om de bouw te verduurzamen.

  Tegelijkertijd is rond de zomer duidelijk hoe de beleidsagenda ‘normeren en stimuleren Circulair Bouwen’ wordt uitgewerkt in wet- en regelgeving, met een prominente rol voor CO2-reductie.

  Hoe kunnen we meten of beleidsmaatregelen en ontwikkelingen in de sector zich vertalen in CO2-reductie? Hoe verhouden ambitieuze projecten van koplopers zich verhouden tot het gemiddelde woningbouwproject? Welke duurzame keuzes leiden in een woningbouwproject tot effectieve reductie? En welke strategieën zijn grootschalig toe te passen? Niet alleen door koplopers, maar ook door het peloton van bouwbedrijven? We spreken hierover met o.a. Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM en voorzitter Lente-akkoord stuurgroep, en Geurt Donze, directeur W/E Adviseurs

 • Update rond beleidsagenda ‘normeren en stimuleren Circulair Bouwen’ door Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van BZK.

14.00 Eerste ronde kennissessies

 • Installatie-arm Bouwen Na gevels en vloeren hebben installaties de grootste impact op de MPG-score en CO2-uitstoot van een nieuwbouwwoning. Installatie-arm bouwen kan dus een flinke impact hebben op de milieuscore van je project. In deze sessie belichten we twee strategieën die tot installatie-arme woningen kunnen leiden: gebruikmaken van faseverschuiving in biobased materialen en het ruimtelijk ontwerp. Met o.a. Max Drath, specialist duurzaam en gezond bouwen bij Aveco de Bondt, Irma Thijssen, senior adviseur duurzaam bouwen bij RVO en Bart van Kampen, partner bij De Zwarte Hond.
 • CO2-reductie betonsector Alle ogen zijn gericht op biobased materialen en hout, terwijl evident is dat er altijd een rol weggelegd zal zijn voor beton. Welke duurzame ontwikkeling van beton is nodig, wil het materiaal de komende jaren in de woningbouw en met scherpere eisen in het verschiet een rol blijven spelen? Wat is te verwachten van hybride oplossingen die het beste uit beton en biobased combineren? Hoe hard is de sector aan het verduurzamen? Is er een impuls denkbaar vanuit beleid, ontwikkelaars, bouwers en vastgoedinvesteerders? Met o.a. Niki Loonen, adviseur bij ABT en betrokken bij Betonakkoord en Carl Dolmans, directeur Nieuwbouw bij Hendriks Coppelmans.
 • CO2-reductie in de praktijk [deze sessie wordt herhaald in ronde 2] Er is steeds meer inzicht in de strategieën die invloed hebben op de milieuprestatie van een woningbouwproject. Op dit moment is Lente-akkoord met W/E adviseurs en betrokken koplopers bezig om deze strategieën te koppelen aan de praktijk. Wat moet je doen om de CO2-voetafdruk van je project flink te verkleinen? Naast de strategieën die voor bijzondere projecten worden ingezet, focussen we ook op de strategieën die voor de gemiddelde bouwer bereikbaar zijn: wat werkt, wat is opschaalbaar, wat is betaalbaar? Met o.a. Geurt Donze, directeur W/E Adviseurs en Maaike Perenboom, Ontwikkelaar en Circulair Strateeg bij Synchroon.
 • Ruimtelijke kwaliteit en Industrieel Bouwen Er is op het vlak van ruimtelijke kwaliteit en bijbehorende bestuurlijke processen en ruimtelijke kaders nog veel te doen, willen we snel, grootschalig en betaalbaar fabrieksmatig kunnen bouwen. Ontwikkelaars, corporaties, bouwers en beleggers zijn daarin belangrijke schakels. Tegen welke uitdagingen lopen marktpartijen aan op het vlak van welstand, stedenbouwkunde, bestemmingsplannen en toetsing? En welke oplossingsrichtingen zijn er? Wat kunnen we leren van voorbeeldige processen die zijn doorlopen met welstandscommissies en gemeentes?
  Tegelijkertijd is duidelijk dat locatiespecifieke wensen en eisen het nodige vragen van conceptontwikkelaars en betrokken architecten: wat moet een woonconcept kunnen om voldoende ruimtelijke kwaliteit te bieden? Met o.a. Rosa Bos, projectontwikkelaar bij Ballast Nedam

15.00 Pauze

15.30 Tweede ronde kennissessies

 • Praktische tips voor biobased Bouwen Om het toepassen van biobased materialen zo laagdrempelig mogelijk te maken, heeft Lente-akkoord Expert Max Drath gevraagd een kleine publicatie te maken met daarin de meest kansrijke biobased materialen die eenvoudig inpasbaar zijn in een bestaand bouw- en ontwikkelproces. Hij presenteert de publicatie en gaat in op de meest gestelde vragen van partijen die met biobased bezig willen. Wat blijkt: het zijn vaak de kleine praktische vragen die ervoor zorgen dat partijen afzien van biobased materialen. Vervolgens zal Ieke Selen van Tala vertellen over de ervaringen van zijn bedrijf met biobased bouwen. Met o.a. Max Drath, specialist duurzaam en gezond bouwen bij Aveco de Bondt, en Ieke Selen, mede-oprichter van Tala.
 • CO2-reductie in de praktijk [herhaling van de sessie in ronde 1]
 • Consumentenwaardering presentatie resultaten en wat betekent het voor de markt In april zal de whitepaper over consumentenperceptie van Houtbouw worden gepubliceerd. Met 1100 respondenten en een zorgvuldig samengestelde enquête is dit een van de grootste onderzoeken naar consumentenperceptie van houtbouw. Samensteller van de enquete Martin Siebeling, directeur bij marktonderzoeksbureau The Choice, bespreekt de resultaten. Daarna komen enkele marktpartijen aan het woord over de betekenis van de resultaten
 • Europese regelgeving komt naar Nederland! Sessie over de impact van Europese Duurzaamheidsregelgeving op de Nederlandse bouwpraktijk. Die raakt straks niet alleen de grote bedrijven, maar de hele sector. Denk aan de EU Taxonomie, de nieuwste versie van de EPBD, de CPR ... Waar moet u zich op voorbereiden? Met o.a. Laetitia Nossek, DGBC, en Jan Willem Markhorst, Hoofd Ontwikkelingsmanagement bij Syntrus Achmea.

16.30 Plenair gesprek met publiek

17.00 Afsluiting en borrel

Over de platformbijeenkomst

De platformbijeenkomst wordt elk halfjaar georganiseerd door de samenwerkende partners binnen het Lente-akkoord - Aedes, WoningbouwersNL, NEPROM, Bouwend Nederland, IVBN en BZK - en haar kennispartners. De bijeenkomsten kunnen rekenen op 150-200 deelnemers en krijgen steevast een hoog rapportcijfer vanwege de aanwezige expertise bij sprekers en deelnemers, en de ruimte voor interactie tijdens het programma.

Deelname aan de platformbijeenkomst is gratis. Bij meer aanmeldingen dan plekken krijgt het netwerk van het Lente-akkoord voorrang, alsmede leden van de aangesloten brancheverenigingen NEPROM, IVBN, WoningbouwersNL, Bouwend Nederland en Aedes, en de kennispartners.