• Event

4 oktober NieuweVogelbuurt Excursie

Wij zijn verheugd je uit te nodigen voor een boeiende excursie naar de Vogelbuurt. Dura Vermeer werkt in Vlaardingen aan De Nieuwe Vogelbuurt. In de verschillende realisatiefases werd gewerkt met verschillende woningbouwconcepten, waarvan enkele grotendeels van hout zijn.

Deze bestaande wijk is door Dura Vermeer geherstructureerd, waarbij verschillende duurzame woonconcepten zijn toegepast, waaronder hun nieuwe houtbouwwoning. Tijdens de rondleiding en presentaties krijg je inzicht in het proces van herontwikkeling, samenwerking tussen Dura Vermeer, gemeente en corporatie en hoe de concepten zijn toegepast.

Datum: 4 oktober 2023

Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Plaats: Vlaardingen

Het team van Dura Vermeer dat aan de Zangvogel heeft gewerkt, is tijdens de excursie aanwezig. Naast de presentaties gaan we ook in gesprek met elkaar over het succesvol toepassen van circulaire woningconcepten. De excursie biedt niet alleen de kans om te leren over de prestaties van het herontwikkelingsproject, maar ook om in te gaan op kwesties die hebben gespeeld, zoals vertragingen als gevolg van omgevingsprocedures.

https://denieuwevogelbuurt.nl/

Gebruik onderstaande knop om je aan te melden. Let op: bij meer aanmeldingen dan plekken hebben de deelnemers van Lente-akkoord voorrang