• Event

Platformbijeenkomst Lente-akkoord 2.0

Op 30 juni komt het netwerk van het Lente-akkoord 2.0 bij elkaar in Hotel Jakarta in Amsterdam. Na de succesvolle start afgelopen maart is er veel gebeurd. Tijd om bij te praten over alle acties die gestart zijn en actuele ontwikkelingen op het gebied van Circulair Industrieel Bouwen.

Tijdens de platformbijeenkomst gaan we vooral in gesprek. Hoe kunnen professionele opdrachtgevers versnellen en opschalen met circulaire ambities? En wat hebben ze daarvoor nodig van beleid, wet- en regelgeving, gemeentes en bouwpartners? Welke acties kunnen daartoe vanuit Lente-akkoord 2.0 worden ondernomen?

Het programma:

12.00 Netwerklunch

13.00 Opening door dagvoorzitter

13.05 Programma-update door Sander Woertman

13.20 Hoog en veel: ambities in hout. Presentatie door Niek Schaap van de Nijs en Hans Lormans van Hamlet.

14.45 Eerste ronde sessies

Onderwerpen die aan bod komen: Materialenpaspoort, het belang van uniforme prestatie-eisen en Circulair Inkopen.

14.45 Pauze

15.00 Tweede ronde sessies

Onderwerpen die aan bod komen: ervaringen met de MIA/Vamil-regeling, Verzekeren van meerlaags Houtbouwprojecten en MPG.

16.05 Gesprek

16.30 Afsluiting en borrel

De bijeenkomst staat vooralsnog alleen open voor partijen die betrokken zijn bij het Lente-akkoord 2.0. In tweede instantie is er ook plek voor bedrijven die lid zijn van een van de vijf organiserende brancheverenigingen (Bouwend Nederland, IVBN, WoningbouwersNL, Aedes en NEPROM). Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar info@lente-akkoord.nl