• Event

8 april Webinar: bereken de integrale CO2-footprint van je bouwprojecten

Wil jij inzicht in de volledige CO2-footprint van jouw projecten? 8 april krijg je tijdens een webinar praktische handreikingen hoe je hiermee aan de slag kunt en wat het kan betekenen voor jouw bedrijf, corporatie of gemeente.

Inzicht in de integrale CO2-prestatie van een vastgoedproject is cruciaal voor iedereen die serieus aan de slag is met EU-rapportages en duurzaamheidsambities. De uitstoot in projecten wordt veroorzaakt door enerzijds energieverbruik en anderzijds materiaalgebruik. Integraal inzicht maakt het mogelijk om optimaal te sturen op energiezuinigheid en duurzame of circulaire maatregelen in ontwerp en uitvoering.

Quick Carbon indicator

Om je te helpen een goed beeld te krijgen van de projecten waar jij bij betrokken bent, heeft DGBC samen met NEPROM de Quick Carbon Indicator laten ontwikkelen: een eenvoudige rekenmethode die uitgaat van de operationele CO2-uitstoot vanuit de BENG (voor energieverbruik) en de materiaalgebonden CO2-uitstoot vanuit de MPG (voor materiaalgebonden uitstoot) berekeningen. De QCI is ontwikkeld door W/E Adviseurs, NIBE en Copper8.

Webinar

Tijdens de webinar bespreken we hoe we de Quick Carbon Indicator inzetten om tot een haalbaar en ambitieus reductiepad te komen voor de bouw. Daarna vertalen we dit naar jouw organisatie: hoe kan jij aan de slag met het formuleren van een CO2-reductiestrategie aan de hand van de QCI? We bespreken praktijkvoorbeelden, laten zien via welke eenvoudige stappen je een QCI-berekening maakt en wat je daaraan kunt aflezen. Tijdens de webinar is volop ruimte voor het stellen van vragen.

Programma

Start webinar

Kort welkomstwoord door Fahid Minas

Context van de QCI door Laetitia Nossek.

Ruimte voor vragen.

Introductie QCI door David Anink van W/E

Ruimte voor vragen.

Aan de slag met de QCI door David Anink

Ruimte voor vragen

Afsluiting

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via onderstaande knop. Mocht je van tevoren vragen hebben die je behandeld wilt hebben tijdens het webinar, dan kun je deze mailen naar info@lente-akkoord.nl.

Tot ziens op 8 april!