• Event

16 april NMD vooruitblik: rekenmethode en data in ontwikkeling

Op 16 april organiseert het Lente-akkoord een webinar in samenwerking met de Nationale Milieu Database. Hierin worden de belangrijkste veranderingen in NMD en MPG tot aan januari 2025 besproken en kijken we vooruit naar 2030.

People 3286017 1280

Met aanscherping van de MPG in het verschiet moeten marktpartijen qua duurzaamheid flink bijschakelen. Dit maakt de MPG-rekenmethodiek en de data waarmee gerekend wordt nóg belangrijker. Er is in de markt veel behoefte aan duidelijkheid over de routekaart naar 1 januari 2025, het moment waarop de aanscherping van de MPG-eis ingaat. Op 16 april hoort u van NMD en het ministerie van BZK wat u de komende maanden kunt verwachten, en wordt een doorkijk gegeven tot 2030.

Wat verandert er, waar moet rekening mee gehouden worden, wanneer worden aanpassingen doorgevoerd en hoe kunnen marktpartijen helpen kinderziektes op te sporen? En wat betekent de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw voor MPG-berekeningen en de milieuprestatie bij oplevering van nieuwbouw? Deze webinar beoogt marktpartijen duidelijkheid te geven over de veranderingen in 2024 en een doorzicht te geven naar de toekomst.

Tijdens de webinar gaan we ook kijken naar de beschikbare milieuverklaringen (de vroegere productkaarten) in de NMD. Want een goede MPG-berekening staat of valt met voldoende en correcte NMD-data. Wat is mogelijk met de huidige milieuverklaringen en hoe kunnen we zorgen voor meer categorie 1 en 2 vermeldingen. We inspireren marktpartijen en producenten om bij te dragen aan opschaling van hoogwaardige milieuverklaringen in de database.

De webinar vindt plaats van 14.30 tot 16.00 uur.

Programma

Introductie door Sander Woertman, programmleider Lente-akkoord

BZK routekaart Jos Verlinden: nationaal en aansluiting op Europa. Impact van aanpassing rekenmethodiek en nieuwe datasets op MPG-berekening.

Praktijkverhaal Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform. Welke impact heeft het opstellen van categorie-2 data voor kalkzandsteenproducten op de sector?

Jan Willem Groot update NMD: Stand van zaken & afstemming op aanpassing en aanscherping MPG

Praktijkverhaal Wienerberger. Hoe houd je 130 productkaarten up to date? Hoe zorg je als sector voor goede Cat. 2 data? En welke impact heeft de aanscherping en uitbreiding van de MPG hierop?

Gesprek: vragen beantwoorden van online deelnemers, route naar 2025 duidelijk? Welke acties zijn nog nodig?

Afsluiting

NMD

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via onderstaande knop. Mocht je van tevoren vragen hebben die je behandeld wilt hebben tijdens het webinar, dan kun je deze mailen naar info@lente-akkoord.nl.

Tot ziens op 16 april!