Agentschap NL: eerste NESK eindrapportages beschikbaar

UKP NESK staat voor Unieke Kansen Programma ‘Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren’. Deze subsidie van de overheid is in 2010 aan projecten gegeven die zich onderscheiden door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties in de bouwkolom. Twee eindrapportages van deze projecten zijn nu gereed: TNT Green Office (bekijk filmpje) en Renovatie Rijksmonument De Tempel (bekijk filmpje).
Ga naar de website www.agentschapnl.nl om de rapportages te downloaden.
Bekijk alle NESK-projecten op de voorbeeldprojectensite van Agentschap NL.

De Tempel, Den Haag

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties