“Als ik weet waar ik op moet letten, is dat geen extra moeite”

Frans van der Burg, projectleider energieadvisering bij Woonscan.nl, voert controles uit bij het nieuwbouwproject De Wiekslag van woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten. Het bouwproject maakt onderdeel uit van het implementatietraject Energielabel Nieuwbouw. Dit bouwproject bestaat uit 24 appartementen voor 50-plussers die vanaf oktober worden opgeleverd.

“Oost Flevoland Woondiensten heeft altijd een focus op kwaliteit en ik vind het in dat opzicht logisch dat zij ons vragen om tijdens de bouw een aantal keer controles uit te voeren. Zo veel extra tijd kost het niet, terwijl het wel waardevolle informatie oplevert. Die controles waren al aangevraagd voordat er van deelname aan het implementatietraject sprake was. Wij hebben tijdens dit project van een aantal belangrijke zaken foto’s gemaakt. Ook hebben we specifieke informatie op papier gezet en belangrijke documenten bewaard en gearchiveerd.

De foto’s waren vooral bedoeld om de toegepaste materialen en de manieren van bevestiging vast te leggen. Zo zagen we bijvoorbeeld bij het fotograferen dat op bepaalde plekken de isolatie vrij zat van het binnenblad. Dit soort bevindingen geven we door aan de toezichthouder zodat zij daar haar voordeel mee kan doen. De documenten die we verzamelen, hebben betrekking op de geleverde materialen en installaties. We leggen vast welk type glas is toegepast; soms door gewoon de stickers eraf te halen en te bewaren. Datzelfde doen we ook met de materialen die voor de gevel en het dak zijn gebruikt.

De vragen die DWA als projectleider van het implementatieproject ons stelde, zodat zij aan het einde het definitieve Energielabel kunnen vaststellen, kwamen voor sommige onderdelen te laat. Het bouwproject was al te ver gevorderd om specifieke controles uit te voeren. Maar in een volgend project, als je van te voren weet wat de belangrijke onderdelen zijn, dan kun je dat gewoon meenemen in de controles. Als we vooraf weten waar we op moeten letten, is dat geen extra moeite. Aan de andere kant zullen ook de ontwerpers nadrukkelijker moeten nadenken over de consequenties van bepaalde ontwerpaanpassingen op het Energielabel. Als je van een raam ineens een Frans balkon maakt, dan heeft dat een sterk verlagend effect op het label. Dit soort consequenties wordt vaak uit het oog verloren.

De toepassing van moderne installaties, zoals warmtepompen of energieterugwinning via warmtepompboilers, eist van projectleiders op de bouw ineens zeer specifieke kennis. Je kunt in alle eerlijkheid niet verwachten dat één persoon zowel kennis heeft van metselwerk, koudebruggen, wko-systemen als balansventilatie. Terwijl dat in de meeste nieuwbouw wel wordt verwacht van een projectleider en toezichthouder. Toezicht tijdens de bouw op energiegerelateerde aspecten is naar mijn idee effectief en nuttig. Zeker als bekend is wat de cruciale onderdelen zijn die een EPC maken of breken, en daarmee ook het Energielabel bepalen. Met deze controles, en het aanleveren van bewijsdocumenten, kunnen we het opgestelde label stevig onderbouwen. Het opgebouwde dossier zal veel voorkomende vragen en onzekerheden ondervangen. En laat dat voor een compleet project nu eens 10 à 15 uur aan aanvullende controletijd kosten. Dat lijkt me geen onoverkomelijke investering voor een gecontroleerde EPC van begin tot einde.”

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties