Antwoord minister over peildatum energielabel utiliteitsbouw

minister-blokMinister Blok heeft afwijzend gereageerd op het verzoek van de Lente-akkoord partijen rond de peildatum van 1 juli 2014 voor de invoering van het energielabel utiliteitsbouw.

De Lente-akkoord partijen hadden in hun brief van 10 april gevraagd om de peildatum aan te houden voor utilitaire gebouwen die vanaf 1 juli een aanvraag bouwvergunning zouden doen, en niet voor gebouwen die vanaf 1 juli zouden worden opgeleverd.

Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB hadden betoogd dat bij de bekendmaking van de regelgeving in februari 2014 in de Staatscourant, de utiliteitsgebouwen die na 1 juli 2014 zullen worden opgeleverd, al in aanbouw waren. Zij betoogden dat het niet van consistent bestuur getuigt om gaandeweg een bouwproject aanvullende eisen te stellen. Vooral ook is het praktisch onmogelijk om gedurende een bouwproject aanvullende eisen door te voeren, zonder contractafspraken open te moeten breken.

Merkwaardige onderbouwing
Minister Blok deelt deze zorg niet. Zijn onderbouwing is op zijn minst merkwaardig te noemen. Zo denkt hij dat het controleren op datum van aanvraag van de omgevingsvergunning de handhaving ernstig zal compliceren. Daarnaast blijkt hij ervan uit te gaan dat bouwprofessionals geacht worden om informatieverstrekking van marktpartijen als het Lente-akkoord, KBI en ISSO als wetgeving te beschouwen. Dit is een grote misvatting over de taakverdeling tussen overheid en private partijen. De Rijksoverheid dient tijdig haar wettelijke besluiten via de Staatscourant te communiceren, en hoort daarbij een redelijke termijn in acht te nemen waarbinnen marktpartijen zich kunnen voorbereiden.

Lees de brief van minister Blok

Zie ook het bericht ‘Peildatum energielabel utiliteitsbouw 1 juli 2014?’


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties